BİLİM TEMELLİ HEDEFLER (SBTi) DANIŞMANLIĞI

Bilim temelli hedefler (science-based target) şirketlerin sera gazı azaltımı doğrultusunda bilime dayalı hedefler belirlenmesi ve düşük karbon ekonomisine geçişte avantajları sağlamak esaslarına dayanmaktadır. Sera gazı emisyonlarının belirlenmesinin ardından uygun yaklaşımlarla şirketlerin azaltım hedefi belirlenir ya da rehberlik sağlanır. Temel yıl belirlenerek azaltım hedefi belirlenmesi, ton ürün başına azaltım hedefi belirlenmesi ya da ekonomik performansa göre azaltım hedefi belirlenir. Hedefler mutlak azaltım, sektörel bazlı azaltım ve ekonomik yoğunluk temelli azaltım yöntemlerinden uygun olarak seçilmelidir. SBTi’ye azaltım miktarı taahhüdü belirtilir, ilerleyen süreçte ise hedeflere uyulup uyulmadığı takip edilir.

Bilim temelli hedefler sayesinde şirketler iklim hedeflerine ulaşmada yardımcı olarak bilinçli adımlar atabilir, kurduğu senaryolar ile maliyet azaltımları sağlayabilir, bulunduğu pazarlarda rekabetini arttırabilir.

Süreçle ilgili danışmanlık ve kapsamlı bilgilere erişmek için bize ulaşabilirsiniz.