ATIKTAN ENERJİ ÜRETİMİ

Atıktan Enerji Üretimi (Waste to Energy); atığın ısıtma, soğutma, ışık veya proses enerjisi amaçlarıyla elektrik veya buhar enerjisine dönüşmesi olarak tanımlanmaktadır. Atıktan enerji üretmek, kaynakları verimli kullanmada, sera gazı emisyonlarını azaltmada ve döngüsel ekonomi modeline olumlu katkılar sağlamaktadır.

Atıktan Enerji elde edilmesi ile;

  • İnsan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyecek atık miktarı azaltılabilir,
  • Atık bertarafı maliyetleri ortadan kalkabilir,
  • Atık içinde bulunan değerli kaynaklar (metal gibi) geri kazanılarak döngüsel ekonomiye katkı sağlanabilir,
  • Atıklar ısı ve elektriğe dönüştürülerek alternatif yenilenebilir enerji kaynağı sağlanabilir.

Sustainable Future olarak bizler, atıktan enerji üretimi yapılan teknolojilerin araştırılması, bu teknolojilerin geliştirilmesi ile ilgili projelerin yönetilmesi, kurulacak enerji üretim tesisinin işletilmesi konularında teknik destek vermekteyiz.

Daha fazlası için bize ulaşabilirsiniz.