YAŞAM DÖNÜSÜ MALİYET ANALİZİ (LCCA)

Yaşam döngüsü maliyet analizi ile, bir ürün veya sistemin oluşturulması ve kullanım ömrü boyunca işletilmesinin toplam maliyeti tespit edilmektedir. Yaşam döngüsü maliyet analizi projelendirmenin her aşamasında olabileceği gibi mevcut sistemler için de yapılabilmektedir. Tasarım için stratejik kararların verilmesi ve mevcut senaryolardan hangisinin daha uygun olacağı hakkında doğru çözümün seçilmesinde yardımcı olmaktadır.

Üç önemli etken bulunmaktadır. Bunlar başlangıç maliyeti, maliyetlerin ortaya çıktığı süreç ve gelecekteki maliyetler için iskonto oranıdır.

Yaşam döngüsü maliyet analizi süreci ile;

  • Ürün ya da sistemin en uygun şekilde işletilmesi,
  • Kaynakların verimli kullanılması,
  • Doğru kararların verilmesi,
  • Senaryoların mali açıdan karşılaştırılması,
  • Müşteri memnuniyeti,
  • Sektörde pozitif ayrışım,
  • Sayısal verilere dayandığından güvenilirliğin arttırılması sağlanabilmektedir.

Konusunda uzman ekibimiz, LCCA ile maliyetlerinizi hesaplayarak en uygun adımları atabilmenize yardımcı olmaktadır.

Süreçle ilgili danışmanlık ve kapsamlı bilgilere erişmek için bize ulaşabilirsiniz.