TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU (TSRS) HAZIRLANMASI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 29 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), kurumların çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performanslarını şeffaf ve kapsamlı bir şekilde raporlamalarını sağlayarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunur.

TSRS’lerin uygulama kapsamına ilişkin Kurul Kararı alınmıştır. “Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı” kapsamında yer alan ve Karar metnindeki eşik değerleri aşan işletmeler 01/01/2024 tarihinden itibaren sürdürülebilirlik raporlarını hazırlamakla yükümlüdür. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, işletmelerin TSRS’ ye uyum sürecinde kurumsal destek sağlar ve rehberlik eder.

TSRS, işletmelerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında sürdürülebilirlikle ilgili bilgileri paylaşmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan standartlardır. Bu standartlar, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve paydaşlarla iletişim konularında en iyi uygulamaları destekler.

TSRS Kapsamında İki Temel Standart

TSRS 1: Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler: İşletmelerin sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatları finansal raporlarında paylaşmalarını zorunlu kılar.

TSRS 2: İklimle İlgili Açıklamalar: İşletmelerin iklimle ilgili risk ve fırsatları raporlamalarını sağlar, bu sayede işletmeler iklim değişikliğiyle ilgili etkilerini daha şeffaf bir şekilde paylaşabilir.

TSRS’nin Faydaları

Kurumların sürdürülebilirlik konusundaki bilinç ve farkındalığını artırır.
Yatırımcılar ve paydaşlar için güven ve şeffaflık sağlar.
Sürdürülebilirlik performansını iyileştirmeye yardımcı olur.
Rekabet avantajı sağlar.
Marka itibarını güçlendirir.

Süreçle ilgili danışmanlık ve kapsamlı bilgilere erişmek için bize ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilir gelecek bugünden başlar!