ORGANİZASYONEL YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ (O-LCA)

Kuruluşta gerçekleşen aktivitelerin girdi, çıktı ve potansiyel çevresel etkilerinin yaşam döngüsü mantığıyla değerlendirilmesidir. Kuruluştaki tüm işlemler, ürün ve hizmetler dahil edilerek beşikten mezara anlayışıyla hesaplamalar yapılmaktadır. Emisyon azaltma fırsatlarını belirlemek için önemli yollardan biri yaşam döngüsüdür. Çoğu şirket geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Bu nedenle tek bir ürün için yapılan yaşam döngüsü analizi şirketin tümünü analiz etmeye yetmeyecektir. Bu sorunun ortadan kalkması için organizasyonel yaşam döngüsü analizi devreye girmektedir. ISO 14072 ile yaşam döngüsü analizi kuruluşlara uygulanabilir hale getirilmiştir.

Yaşam döngüsü analizi ilke ve metodolojilerinin kullanıldığı O-LCA sayesinde şirketler;

  • Verimliliklerini artırabilir,
  • Çevre etki değerlerini öğrenebilir,
  • Çevreye olan etkilerini iyileştirebilir,
  • Performansında artış sağlayabilir,
  • İleri vadede etkili adımlar atabilir,
  • Pozitif etki yaratabilir,
  • Karbon ayak izini düşürebilir,
  • Sektörel rekabette öne geçebilir.

ISO 14072 standardı çerçevesinde Organizasyonel Yaşam Döngüsü Analizini hesaplıyor ve raporluyoruz. Süreçle ilgili danışmanlık ve kapsamlı bilgilere erişmek için bize ulaşabilirsiniz.