SU AYAK İZİ

Su, en gerekli doğal kaynaklar arasında yer almakla birlikte sınırlı bir kaynaktır. İnsan kaynaklı aktiviteler ve üretim prosesleri fazla miktarda su tüketmekte ve kirletmektedir. Kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda suyun yönetimi, artan su kıtlığı ile küresel ölçekte günden güne önem kazanmaktadır.

Suyun üzerindeki etkileri daha iyi anlayabilmemiz ve ekosistemdeki etkileri ile ilgili kıyaslamalar yapabilmek için uluslararası geçerliliği olan analiz teknikleri geliştirilmektedir. Bu amaçla, yaşam döngüsü analizi standardı (ISO 14044) temel alınarak hazırlanan ISO 14046 standardı hazırlanmış ve günümüzde yaygın olarak su ayak izinin tespit edilmesi ve etki analizinin değerlendirilmesi için uluslararası geçerliliği olan standart olarak kullanılmaktadır.

SU AYAK İZİ - SUSTAINABLE FUTURE

Su ayak izinizi hesaplamak sizlere;

  • Su kaynakları üzerindeki potansiyel çevresel etkilerinizi tespit etmenizde,
  • Kuruluşunuzun potansiyel çevresel etkilerini azaltmanızı sağlayacak noktaları tespit ederek su kullanımını azaltma fırsatlarını belirlemenize,
  • Suyun stratejik risk yönetimini yapmanıza,
  • Tesisinizin ve ürettiğiniz ürünün su verimliliğini ve optimizasyonunu tespit etmenize yardımcı olacaktır.

Sizlerde su ayak izinizi hesaplayarak kuruluşunuzun su kullanımını, su kıtlığı tehlikesi ve su kalitesi sorunlarına karşı oluşabilecek risklerini kontrol edebilirsiniz. Su ayak izinize bağlı, doğru yatırımlar yaparak şirketinizin karlılığını arttırabilir, tedarik zincirinizdeki su ayak izi payını ve etkisini gözlemleyebilirsiniz. Hesaplanan su ayak izi miktarınıza bağlı olarak, çevresel etki değerlendirmenizi yapabilir, ekosistem odaklı uygulamalara geçerek şirketinizi suyun kullanımı konusunda sürdürülebilir hale getirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.