Daha İyi Bir Geleceğe
Sahip Olabilmemiz İçin,
SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜŞÜN!

Üretim veriminizin artması ile karlılığınızı,
çevresel etkilerinizi azaltarak marka değerinizi arttırın.

Bilim, Teknoloji ve İnovasyon ile Sürdürülebilir bir geleceği nasıl tasarlıyoruz?

Ekolojik, ekonomik ve kültürel dengenin sağlandığı senaryoyu raporluyor, birinin öncelenmesi halinde olası riskleri değerlendirerek iyileştirme uygulamaları geliştiriyoruz.

Sürdürülebilir Çevre Yönetim Stratejisi

Sürdürülebilirliğin Teknoloji ile Geliştirilmesi

Sürdürülebilir Mimari
Stratejileri

ÇEVRESEL ETKİ VE İLERLEMELERİN ÖLÇÜLMESİ

ISO 14064 Kurumsal Karbon Ayak İzi Standardına uygun hesaplama ve raporlama ile kuruluş seviyesindeki sera gazı emisyon kaynaklarınızı ve miktarını belirleyin. Kuruluş seviyesi Karbon Ayak İzi raporunuzu müşteri yatırımcılarınız ile değerlendirerek Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na uyumlu strateji geliştirerek uluslararası pazarda yerinizi sağlamlaştıracaksınız.

ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi Standartlarına uygun hesaplama ve raporlama ile ürününüzü üretirken ortaya çıkan tüm sera gazı emisyon kaynaklarınızı gözlemleyin. Bu çalışmayı yaptırdığınızda, ulusal ve uluslararası pazarda yerinizi sağlamlaştıracak ve sürdürülebilirliğinizi kanıtlamış olacaksınız.

Üretiminiz esnasında kullandığınız kimyasalların potansiyel toksisitesini ölçerek çevresel tehlikenizi belirliyoruz.

Kuruluşunuzun su kullanımını, su kıtlığı tehlikesi ve su kalitesi sorunlarına karşı kontrol edin. Su ayak izinize bağlı, doğru yatırımlar yaparak şirketinizin karlılığını arttırın ve tedarik zincirinizdeki su ayak izi payını ve etkisini gözlemleyin.

ISO 14046 Standardına uygun olarak hesaplanan su ayak izi miktarınıza bağlı olarak, ekosistem odaklı uygulamalara geçerek şirketinizi sürdürülebilir hale getirin.

İnternet sitenize ekleyebileceğiniz, talebinize özel olarak hazırlanmış kurumsal ya da bireysel karbon ayak izi hesaplama aracınız ile site ziyaretçilerinizin karbon ayak izini öğrenmesini sağlayın.

Üretiminizin çevreye yaydığı kirliliğin (hava, su ve toprak fazlarında) nasıl yayılım göstereceğini anlayın ve doğru arıtma metodunu seçin.

Ürün kalitesini arttırmak için yapmayı planladığınız yeni uygulamaların olası etkilerini modelleyin. Bu sayede, fayda sağlayamayacak yeni uygulamaların hayata geçirilmesinden doğacak zararı engelleyin.

ISO 14040 Standart Serisinin sınırlarına bağlı kalınarak ISO 14025 Standardına uygun şekilde ürününüzün çevre performansını uluslararası pazarda duyurun.

ISO 14040, 14044 ve 14071 Standartları çerçevesinde tasarım parametrelerinizi belirleyin ve ürününüzün “beşikten mezara” olacak şekilde Yaşam Döngüsü Analizini (LCA) raporlandırın.

Ürün analizi yapılırken, mevcut üretim prosesini de değerlendirerek prosesinizin üretim verimine dolaylı ve doğrudan etkilerini gözlemleyin. Ek olarak; ürününüz ve prosesiniz ile ilgili Ar-Ge çalışmalarınız için yaşam döngüsü analizi yaptırarak, planladığınız çalışmanın uygunluğu ile ilgili karşılaştırmalı iddialarda bulunabilirsiniz.

Ekibimiz, Yaşam Döngüsü Analizini yazılım kullanarak yapmaktadır.

Bir ürüne yönelik tüm enerji girdilerinin, yalnızca üretim sırasında doğrudan enerji girdilerinin değil, aynı zamanda üretim süreci için gerekli bileşenleri, malzemeleri ve hizmetleri üretmek için gereken tüm enerji girdilerinin de hesaba katıldığı bir yaklaşımdır.

Bu yaklaşım ile enerji tasarrufu yapılacak noktalar belirliyor, enerji kullanılan yerlerde revizyonlar öneriyoruz.

Yaşam döngüsü maliyet analizi ile, bir ürün veya sisteminizin kullanım ömrü boyunca işletilmesinin toplam maliyetini tespit edin.

Mevcut tesisinizin veya planlan projenize başlamadan yapacağımız maliyet analizi sayesinde, kaynakların etkin kullanılması ve en uygun maliyetli yöntemleri tespit ederek raporluyoruz.

Kuruluşunuzun tedarik zinciri dahil tüm operasyonel faaliyetlerini yaşam döngüsü perspektifinden çevresel etkilerini inceleyin.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİ GELİŞTİRME

Aynı sektörde iş yaptığınız rakip firmaları değerlendirerek eksikliklerinizi tespit edin. Belirlenen eksiklikleri gidermeye yönelik yeni hedefler ile işletmenizi geliştirerek ürün performansınızı artırın.

Üretimin, proje aşamasından tamamlanma sürecine kadar paydaşlarınızın aktif katılımını sağlayarak prosesinizin ve nihai ürününüzün performansını geliştirin. İç ve dış paydaşlarınızı belirleyin, önceliklendirin ve uygun stratejiyi geliştirin.

İşletmenize özel olarak hazırlanan, ISO 14064-2 Standardına uyumlu Sera Gazı Azaltım ve Uzaklaştırma Projeleri ile Net Sıfır Hedefinize bir adım daha yaklaşın. Bu proje raporu sürdürülebilirlik raporu çalışmalarınızda kullanarak piyasadaki rekabetçiliğinizi koruyabilir, gerçekleştirdiğiniz proje ile karlılığınızı artırabilirsiniz.

Kuruluşunuzun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkılarını öne çıkartarak bu hedeflere uygunluğunuzu kolaylıkla takip edin. Bu datayı sürdürülebilirlik raporlarınızda kullanabilirsiniz.

Karbon nötr olma hedefi doğrultusunda gerçekleştirmeyi planladığınız karbon dengeleme (ofset-inset) süreçlerinin ve karbon sertifikasyonunun tüm aşamalarında danışmanlık hizmeti alın.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ RAPORLANMASI

Gelecek hedefleriniz, paydaşlarınız ve çevre yönetim planınıza bağlı olarak uygun bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirin ve bu strateji ışığında, kalkınma hedeflerine bağlı kalarak, sürdürülebilirliğinizi raporlandırın.

Ekibimiz; yaptığınız çalışmaları, strateji ve gelecek hedeflerinizi, talebinize bağlı olarak, uluslararası standartlar (GRI Standard) çerçevesinde hazırlamaktadır.

Halka açık ortaklıklar olarak  Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarınızı “Uy ya da Açıkla” prensibiyle Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’ne uygun şekilde raporlayın.

TSRS Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı metnindeki eşik değerleri aşan işletmeler 01/01/2024 tarihinden itibaren sürdürülebilirlik raporlarını hazırlamakla yükümlüdür.

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile kurumların çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performanslarınızı şeffaf ve kapsamlı bir şekilde raporlandırın.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIĞI

Uzman ekibimiz ile önceliklerinizi, sizi bekleyen risk ve fırsatları belirlemenize yardımcı oluyor; kurumsal sürdürülebilirlik stratejisi geliştirmenize, sürdürülebilirliği yönetim anlayışınıza entegre etmenize ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmanıza yardımcı oluyoruz.

Bilim temelli hedefler ile kuruluşunuz için sera gazı azaltımınızda doğru hedefler belirleyin, düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde avantajlarınızı yakalayın.

Yeşil sertifika (YeS-TR) programı ile bina ve yerleşkelerinizin çeşitli kriterlerde değerlendirilmesinin ardından sertifikanızı alın. Sektörel rekabetinizde öne çıkın.

Giyim sektöründe ürününüzün tasarımdan bertarafa kadar olan yaşam döngüsünün çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirerek rekabetinizi büyütün, pazarda pozitif etkilerinizi gösterin.

Yeşil OSB Belgesi ile yeşil dönüşüme uyum sağlayın. TSE ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projesi sayesinde “Yeşil OSB” belgesine sahip olun.

Avrupa Birliği ülkelerine ihracat sürecinizde uygun metodolojilerle bildirilerinizi yapın. İhracat sürecinde sekteye uğramayın.

Yeşil Liman Projesi kurallarına uygunluğunuzun ardından sertifikanıza sahip olun. Avantajlarından yararlanın.

Sürdürülebilirlik yolculuğunuzda risk ve fırsatlarınızı fark edin, sürdürülebilirliği yönetim anlayışınıza entegre edin.

Şirketinizin konum, sektör ve büyüklüğüne göre özel olarak hazırlanmış anket sorularını belgelerinizle kanıtlayarak puanınızı alın. Sürdürülebilirlik performansınızı güvenilir şekilde karşılaştırılabilir hale getirin.

Carbon Disclosure Project (CDP) ile kuruluşunuzun kaynak kullanımı, sera gazı emisyonları ve risk yönetimlerini gönüllü olarak yatırımcı ve tüm paydaşlarınıza raporlayın. Performansınıza göre sınıfınızı belirleyin. CDP puanlama listelerinde yerinizi alın.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın çevreci lojistik faaliyetlerde bulunan kuruluşlara sağladığı sertifikaya sahip olun. Avantajlarından yararlanın.

Tedarik zincirinizde yönetimde stratejik iyileştirmelerle verimliliğinizi arttırın. Maliyetlerinizi ve risklerinizi en aza indirgeyin.

Sürdürülebilirlik konusunda yaptığınız ya da yapacağınız projelere uygun hibe ve teşvikler sayesinde yatırımlarınızı doğru finanse edin.

Tekstil ve deri sektöründeki ürününüzde kullandığınız kimyasal ve hammaddelerin yasal sınırlara uyduğunu ve insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmadığını sertifikalandırın.

Çevresel, sosyal ve yönetişim hedef performans göstergeleriniz ile uygulama faaliyetlerinizi ölçün ve değerlendirin.

GSTC tarafından belirlenmiş kriterlere uyum sağlayarak belgeye hak kazanın. Yeni pazarlara erişme ve etkili pazarlama fırsatı kazanın.

EKO-İNOVASYON

Şirketiniz için doğru yenilenebilir enerji sistemi teknolojisinin seçilmesi, tasarlanması ve kurulumu ile ilgili detaylı hizmet alın. Ekibimiz konu ile alakalı fizibilite çalışması, mevcut teknoloji değerlendirilmesi ve yeni kurulacak sistemin performans değerlendirilmesi ile alakalı hizmet vermektedir.

Değişkenliği, hata ve israf oranlarını minimum seviyelere getirerek proses verimliliğinizi maksimum seviyeye çıkartın. Artan proses verimliliğiniz ile üretim maliyetlerinizi azaltarak hem karlılığınızı hem de müşteri memnuniyetinizi artırın.

Ekibimiz, üretim periyotlarında proses karşılaştırması yaparken Altı Sigma Yaklaşımını kullanmaktadır.

Kaynakların verimli kullanımı ve yeşil bir döngüsel ekonomi oluşturmak için atık sularınızı optimum koşullarda arıtarak, yeniden kullanım için şirketinize en uygun yöntemleri belirleyin. Bu sayede temiz su kaynaklarının kullanımı azaltarak çevresel etkilerinizi minimum seviyeye indirebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için:

Üretiminiz ve atık su karakterizasyonunuz özelinde verimli teknoloji ve akademik araştırmalar ışığında çevresel ve ekonomik açıdan en uygun prosesleri tasarlıyoruz.

Ayrıntılı bilgi için:

Doğal kaynakların kullanımında ve üretim prosesinde maksimum verim sağlayacak eko-inovasyon tasarımları ile gelecekte oluşabilecek çevresel problemleri minimum seviyeye indirin.

Üretiminizin çevreye verdiği olası zararları değerlendirin ve konusunda uzman ekibimizden çevresel etkilerinizi en aza indirecek teknoloji tasarımı önerileri alın. Mevcut akışlarınızı belirleyin ve kirlilik maliyetlerinizi yeni gelir kaynaklarına dönüştürün.

Proseste su kullanılan bütün noktalar hakkında detaylı bilgi edinin. Operasyon, bakım ve teknoloji önerileri ile su verimliliğini maksimum seviyeye çıkartın.

Taşımacılık faaliyetlerinden kaynaklı emisyonların sıfırlanması veya en az seviyeye indirilmesi için araştırmalar yaparak en uygun stratejiyi oluşturmanıza yardım ediyoruz.

Atıktan enerji üretimi teknolojilerinin araştırılması ve bu teknolojilerin geliştirilmesi ile ilgili projelerin yönetilmesi, kurulacak enerji üretim tesisinin işletilmesi konularında teknik destek vermekteyiz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ STRATEJİLERİ

Yeşil sertifika sürecindeki binalar; Yeni Bina ve Mevcut Bina olmak üzere iki modülde değerlendirilmektedir. Değerlendirmeye alınan bina tipolojileri; Konut, Ofis binaları, Eğitim binaları, Oteller, Sağlık binaları, Alışveriş ve Ticaret merkezleri, Diğer binalardır.

Yeşil binaların ana değerlendirme modüllerini BBT, İOK, YMD, EKV, SAY, İNO kısaltmaları ifade etmektedir.

Yerleşmelerin Yeşil Sertifika başvuruları yerleşme sahibi/yetkilisi/temsilcisi adına eğitim alarak Bakanlık tarafından yetkilendirilen Yeşil Sertifika Uzmanları (YESU)’nın danışmanlığında ve uhdesinde gerçekleştirilir. Sertifikaya konu olan alan; Yerleşik alan içinde ise Mevcut Yerleşme, gelişme alanı içinde ise Yeni Yerleşme olarak nitelendirilmiştir.

Yeşil yerleşme ana sürdürülebilirlik modüllerini BOL, AKE, UHA, KET, SES, İNO kısaltmaları ifade etmektedir.

Artan nüfus ile birlikte sürdürülebilir yapılar ve kent tasarımları önemli bir konu haline gelmiştir. Sizde, binanız ve lokasyonunuz için sürdürülebilir tasarımlar ile ekosisteme uyumlu bir ortam yaratın.

Çevresel tasarım ve planlama, insana uyum için önemli araçlardır. Ekolojik okuryazarlığı yüksek ekibimiz, yapılı çevrelerin tasarımını ve planlamasını geliştirmek için çalışmaktadır. Doğal afetlere karşı kentsel dayanıklılık ve yeşil altyapısı ekolojik ilkelere dayalı tasarım ve planlamanın uygulanması ile, uzun vadeli, bütüncül, çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda sürdürülebilir tesis ve yerleşke sahibi olun.

Değişen çevre ve sosyo-ekonomik koşullar, kaynakların verimli kullanılması ve yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kaynakların en önemlileri arasında arazi alanları gelmektedir. Sizde, tesisiniz ya da yaşam alanınızdaki araziyi doğru ve en verimli koşullar için tasarlayarak sürdürülebilirliğinizi ve çevresel etkilerinizi minimize edin.

BLOGLAR

HABERLER