Daha İyi Bir Geleceğe
Sahip Olabilmemiz İçin,
SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜŞÜN!

Üretim veriminizin artması ile karlılığınızı,
çevresel etkilerinizi azaltarak marka değerinizi arttırın.

Bilim, Teknoloji ve İnovasyon ile Sürdürülebilir bir geleceği nasıl tasarlıyoruz?

Ekolojik, ekonomik ve kültürel dengenin sağlandığı senaryoyu raporluyor, birinin öncelenmesi halinde olası riskleri değerlendirerek iyileştirme uygulamaları geliştiriyoruz.

Sürdürülebilir Çevre Yönetim Stratejisi

Sürdürülebilirliğin Teknoloji ile Geliştirilmesi

Sürdürülebilir Mimari
Stratejileri

ÇEVRESEL ETKİ VE İLERLEMELERİN ÖLÇÜLMESİ

ISO 14064 Kurumsal Karbon Ayak İzi, ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi Standartlarına uygun hesaplamalar yaptırın. Bu çalışmaları yaptırdığınızda, ulusal ve uluslararası pazarda yerinizi sağlamlaştıracak ve sürdürülebilirliğinizi kanıtlamış olacaksınız.

Kuruluşunuzun su kullanımını, su kıtlığı tehlikesi ve su kalitesi sorunlarına karşı kontrol edin. Su ayak izinize bağlı, doğru yatırımlar yaparak şirketinizin karlılığını arttırın ve tedarik zincirinizdeki su ayak izi payını ve etkisini gözlemleyin.

ISO 14046 Standardına uygun olarak hesaplanan su ayak izi miktarınıza bağlı olarak, ekosistem odaklı uygulamalara geçerek şirketinizi sürdürülebilir hale getirin.

ISO 14040, 14044 ve 14071 Standartları çerçevesinde tasarım parametrelerinizi belirleyin ve ürününüzün “beşikten mezara” olacak şekilde Yaşam Döngüsü Analizini (LCA) raporlandırın.

Ürün analizi yapılırken, mevcut üretim prosesini de değerlendirerek prosesinizin üretim verimine dolaylı ve doğrudan etkilerini gözlemleyin. Ek olarak; ürününüz ve prosesiniz ile ilgili Ar-Ge çalışmalarınız için yaşam döngüsü analizi yaptırarak, planladığınız çalışmanın uygunluğu ile ilgili karşılaştırmalı iddialarda bulunabilirsiniz.

Ekibimiz, Yaşam Döngüsü Analizini yazılım kullanarak yapmaktadır.

ISO 14040 Standart Serisinin sınırlarına bağlı kalınarak ISO 14025 Standardına uygun şekilde ürününüzün çevre performansını uluslararası pazarda duyurun.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİ GELİŞTİRME

Aynı sektörde iş yaptığınız rakip firmaları değerlendirerek eksikliklerinizi tespit edin. Belirlenen eksiklikleri gidermeye yönelik yeni hedefler ile işletmenizi geliştirerek ürün performansınızı arttırın.

Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi ile üretiminizin aksamadan devam etmesini sağlayın; müşteri memnuniyetinizin maksimum seviyede olmasına ve pazarda öngörülemeyen talep artışına en etkin şekilde cevap verin.

Üretimin, proje aşamasından tamamlanma sürecine kadar paydaşlarınızın aktif katılımını sağlayarak prosesinizin ve nihai ürününüzün performansını geliştirin. İç ve dış paydaşlarınızı belirleyin, önceliklendirin ve uygun stratejiyi geliştirin.

Uygun bir çevre yönetim planı ile kaynakları verimli kullanın, atıklarınızı minimize edin, yasal gereksinimleri karşılayın. Uzman ekibimiz tarafından hazırlanan Çevre Yönetim Planı ile geleceğe yönelik; üretim aşamanızdaki kayıplarınızı azaltarak tasarruf yapın, enerji verimliliğinizi arttırın ve çevre açısından oluşabilecek riskleri kontrol altına alın. Böylece uzun vadede karlılığınızı arttırın.

Gelecek hedefleriniz, paydaşlarınız ve çevre yönetim planınıza bağlı olarak uygun bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirin ve bu strateji ışığında, kalkınma hedeflerine bağlı kalarak, sürdürülebilirliğinizi raporlandırın.

Ekibimiz; yaptığınız çalışmaları, strateji ve gelecek hedeflerinizi, talebinize bağlı olarak, uluslararası standartlar (GRI Standard) çerçevesinde hazırlamaktadır.

Şirketiniz için doğru yenilenebilir enerji sistemi teknolojisinin seçilmesi, tasarlanması ve kurulumu ile ilgili detaylı hizmet alın. Ekibimiz konu ile alakalı fizibilite çalışması, mevcut teknoloji değerlendirilmesi ve yeni kurulacak sistemin performans değerlendirilmesi ile alakalı hizmet vermektedir.

İşletmenizin yenilenebilir enerji üretimini ve enerji tüketimini sertifikalandırın.

ISO 14064 Standardına uygun olarak hesaplanan karbon ayak izinizdeki enerji kaynaklı emisyonlarınızı (Kapsam 2) nötrleyerek Emisyon Ticaret Sistemi’nde yerinizi alın.

Ekibimiz, uygun dengeleme yöntemlerinin seçimi ve şirketler için karbon sertifikalarının alım-satım işlemleri ile ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir.

Üretiminizin mevcut tüm etmenlerini değerlendirerek; verimliliği arttıracak alternatif teknoloji ve yöntemleri keşfedin. Bu sayede, proses içerisinde oluşabilecek kayıpları minimize ederek ürün maliyetinizden maksimum kar sağlayın.

Ekibimiz, üretim periyotlarında proses karşılaştırması yaparken Altı Sigma Yaklaşımını kullanmaktadır.

Enerji kullanılan bütün proses ve ekipmanlarınızın mevcut durumunu tespit ederek kayıplarınızı minimize edin. Ekibimiz, müşteri talebine göre; aynı sektörde faaliyet gösteren tesisler ile Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri kullanarak karşılaştırmalı analiz yapmakta ve bunu raporlandırmaktadır.

EKO-İNOVASYON

Doğal kaynakların kullanımında ve üretim prosesinde maksimum verim sağlayacak eko-inovasyon tasarımları ile gelecekte oluşabilecek çevresel problemleri minimum seviyeye indirin.

Proseste su kullanılan bütün noktalar hakkında detaylı bilgi edinin. Operasyon, bakım ve teknoloji önerileri ile su verimliliğini maksimum seviyeye çıkartın.

Üretiminizin çevreye verdiği olası zararları değerlendirin ve konusunda uzman ekibimizden çevresel etkilerinizi en aza indirecek teknoloji tasarımı önerileri alın. Mevcut akışlarınızı belirleyin ve kirlilik maliyetlerinizi yeni gelir kaynaklarına dönüştürün.

Üretiminizin çevreye yaydığı kirliliğin (hava, su ve toprak fazlarında) nasıl yayılım göstereceğini anlayın ve doğru arıtma metodunu seçin.

Ürün kalitesini arttırmak için yapmayı planladığınız yeni uygulamaların olası etkilerini modelleyin. Bu sayede, fayda sağlayamayacak yeni uygulamaların hayata geçirilmesinden doğacak zararı engelleyin.

Hammaddelerinizin gelişen teknoloji, güncel araştırmalar ve yöntemlere entegre ederek alternatif doğa dostu hammaddeye ve sarf malzemelere geçiş yapın.

TESİSE ÖZGÜ ATIKSU ARITMA  PROSESİ TASARIMI

İçinde, su alma yapılarının dizaynından üçüncül arıtma metotları ile spesifik kirleticilerin giderilmesine kadar bütün kademeleri kapsayan, tamamıyla üretiminize özgü atık su arıtma tesisi tasarımınızı yaptırın ya da olan tesisinizi revize edin.

Konusunda uzman mühendislerimiz; uygun tasarım için bütün üretimi detaylıca incelemekte, atık suyun karakterizasyonuna göre en verimli teknolojiyi akademik araştırmalar ile harmanlayarak çevresel ve ekonomik açıdan en uygun prosesleri tasarlamaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ STRATEJİLERİ

Artan nüfus ile birlikte sürdürülebilir yapılar ve kent tasarımları önemli bir konu haline gelmiştir. Sizde, binanız ve lokasyonunuz için sürdürülebilir tasarımlar ile ekosisteme uyumlu bir ortam yaratın.

Çevresel tasarım ve planlama, insana uyum için önemli araçlardır. Ekolojik okuryazarlığı yüksek ekibimiz, yapılı çevrelerin tasarımını ve planlamasını geliştirmek için çalışmaktadır. Doğal afetlere karşı kentsel dayanıklılık ve yeşil altyapısı ekolojik ilkelere dayalı tasarım ve planlamanın uygulanması ile, uzun vadeli, bütüncül, çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda sürdürülebilir tesis ve yerleşke sahibi olun.

Değişen çevre ve sosyo-ekonomik koşullar, kaynakların verimli kullanılması ve yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kaynakların en önemlileri arasında arazi alanları gelmektedir. Sizde, tesisiniz ya da yaşam alanınızdaki araziyi doğru ve en verimli koşullar için tasarlayarak sürdürülebilirliğinizi ve çevresel etkilerinizi minimize edin.