Bizden ve Dünyadan Haberler

CBAM İLK BİLDİRİLERİ İÇİN EK SÜRE TANINDI!

CBAM teknik sorunlar nedeniyle süre uzatımına gitti.

Komisyon, bazı işletmelerin AB Karbon Sınır Ayarlama Mekanizması (CBAM) ve İthalat Kontrol Sistemi 2 (ICS2) ile ilgili veri ve raporları sunamamasına yol açan teknik sorunların farkında olduğunu belirtti.

Bunun nedeninin ise, ICS2 de dahil olmak üzere çeşitli AB gümrük sistemlerini ve CBAM Sicili’nin işleyişini etkileyen teknik bir bileşeni içeren bir olay olduğunu belirtti. Sorun yaşayan işletmelere yardımcı olmak amacıyla proaktif bir yaklaşım sunmak amacıyla Komisyon, bildirimde bulunanların bildirimine yönelik çözümler uygulamaya koydu. Raporlamada zorluk yaşayan ve henüz üç aylık CBAM raporunu sunmamış olan beyan sahiplerine raporlamayı kolaylaştırmak için, 1 Şubat’tan itibaren Geçiş Sicilinde onlara “gecikmeli gönderim talebinde bulunma” olanağı tanıyan ve ilave 30 gün ek süre veren yeni bir işlevsellik kullanıma sunulacağını beyan etti.

Ulusal Yetkili Otoritelere (NCA’lar) sağlanan kılavuz uyarınca, ilk CBAM raporunu sunarken zorluk yaşayan bildirimde bulunan beyan sahiplerine herhangi bir ceza verilmeyeceğini bildirdi. CBAM raporunun sistem hataları nedeniyle gecikmeli olarak sunulması, teknik hataların üstesinden gelindikten sonra hızlı bir şekilde sunulması koşuluyla, tanım gereği haklı kabul edilecektir. Her halükarda, bir düzeltme prosedürü açılmadan NCA’ lar tarafından ceza uygulanmayacaktır; bu, bildirimde bulunan beyan sahiplerinin gerekçe sunmalarına ve CBAM raporlarındaki olası yanlışlıkları düzeltmelerine olanak tanıyacaktır.

Herhangi bir önemli teknik sorunla karşılaşmayan bildirimde bulunan beyan sahiplerinin yine de raporlama dönemi sonuna kadar CBAM raporlarını sunmaları teşvik edilmektedir. Geçiş dönemini düzenleyen 2023/1773 sayılı Uygulama Yönetmeliği uyarınca, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ilk üç CBAM raporunu sonradan değiştirebilir ve düzeltebilirler olacağı bilgisine yer verildi.

Sistem önceki günlerde veriler ve birçok raporun başarıyla gönderilmesiyle iyi çalışıyor olsa da, teknik ekipler kalan sorunları düzeltmek için gece gündüz çalışıyor olduğunu belirten duyuruyu yayınlamıştır.

Erkan KARAHASANOĞLU
Kentsel Tasarımcı- Peyzaj Mimarı

Kaynak : https://commission.europa.eu/index_en