Blog Yazıları

YEŞİL BİNA SERTİFİKALARI (YeS-TR, LEED, BREEAM)

Günümüzde inşaat sektörü, sürdürülebilirlik ilkelerine odaklanma eğilimindedir. Yeşil bina sertifikaları, projelere rehberlik eden ve çevre dostu uygulamaları teşvik eden önemli araçlardır.

Türkiye’ de uygulanan YeS-TR enerji verimliliği, su tasarrufu, çevresel etkiler ve malzeme kullanımı gibi unsurları değerlendirerek binaların sürdürülebilirlik seviyelerini belirler. YeS-TR, Türkiye’nin iklim ve yerel koşullarını dikkate alarak projelerin çevresel performansını değerlendirir. ABD Merkezi için Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından oluşturulan LEED, küresel çapta kabul gören bir sertifikasyon sistemidir. Enerji verimliliği, atmosferdeki karbon salınımı, su verimliliği, malzeme seçimi ve iç hava kalitesi gibi bir dizi kriteri içerir. Farklı kategorilerde puanlanarak, binalar sertifikalı, gümüş, altın veya platin gibi seviyelerde sertifikalandırılır. Birleşik Krallık merkezli olan BREEAM, uluslararası alanda geniş bir kullanıcı kitlesine sahip bir sertifikasyon sistemidir. Enerji performansı, ekosistem etkileşimleri, atık yönetimi ve sağlık etkileri gibi kriterlere odaklanarak binaların sürdürülebilirlik düzeyini değerlendirir. BREEAM, projeleri “Geçer”, “İyi”, “Çok İyi” ve “Olağanüstün” gibi seviyelerde derecelendirir.

Yeşil bina sertifikasyonları, enerji verimliliği ve çevresel etkileri azaltma stratejilerine vurgu yapar. Su tasarrufu, malzeme seçimi, atık yönetimi ve ekosistem etkileşimleri gibi kriterlere odaklanır. Bu sertifikasyonlar, aynı zamanda sürdürülebilirlik bilincini artırarak projelerin çevresel sorumluluklarını vurgular ve toplum nezdinde olumlu bir imaj oluşturur. Sertifikalı binalar genellikle enerji tasarrufu sağlayarak uzun vadede işletme maliyetlerini azaltabilir. LEED kategorilere dayalı puanlama yaparken, BREEAM ve YeS-TR farklı kriterlere farklı ağırlıklar verir.

Yeşil Bina sertifikasyonları sürdürülebilirlik bilincini artırma avantajı sağlamaktadır. Bu sertifikasyon sistemleri, sürdürülebilirlik bilincini artırmak için etkili araçlardır. Projelerin çevresel sorumluluklarını vurgular ve toplum nezdinde olumlu bir imaj oluşturur. Sertifikalı binalar genellikle enerji tasarrufu sağlar, bu da uzun vadede işletme maliyetlerini azaltabilir.

YeS-TR Türkiye’ ye özgü bir sistemdir ve Türkiye’nin iklim ve yerel koşullarını dikkate alır. Bu, projelerin daha gerçekçi ve uygulanabilir bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Daha basit ve daha az karmaşık bir sistemdir. Bu, sertifikasyon sürecini daha kolay ve daha verimli hale getirir. Daha düşük maliyetlidir. Diğer sertifikasyon sistemlerine göre daha düşük sertifika ücretleri talep eder.

YeS-TR, Türkiye’nin iklim ve yerel koşullarını dikkate alarak projelerin çevresel performansını değerlendirirken, LEED ve BREEAM daha genel kriterlere odaklanır. YeS-TR, LEED ve BREEAM, her biri sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada etkili araçlar sunan, ancak farklı coğrafi ve projelerin ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış sertifikasyon sistemleridir. Projelerin belirli ihtiyaçlarını ve hedeflerini dikkate alarak, en uygun sertifikasyon sistemini seçmek önemlidir. Bu sistemler, inşaat sektörünü daha çevre dostu ve sürdürülebilir geleceğe yönlendirmekte önemli bir rol oynamaktadır.

Erkan KARAHASANOĞLU
Kentsel Tasarımcı- Peyzaj Mimarı