PROSES VERİMLİLİĞİ VE OPTİMİZASYONU

Günümüzde şirketler arasında rekabetçiliğin artması ile birlikte, üretilen ürünün veya yapılan hizmetin kalitesi etkilenmeden revizyonlar yapmak ve bu revizyonları en uygun maliyetler ile sürdürmek hayati önem taşımaktadır. Bu işin temel taşı olarak ise uygulanan ilk yöntem ise etkin bir kalite kontrol çalışmasıdır.

Kalite kontrol çalışması kapsamında, üretim proseslerinde meydana gelmesi olası olan tüm sapmalar istatiksel olarak hesaplanarak en uygun kontrol sistemleri tespit edilerek kontrol altında tutulmaktadır. Sizler de; uygun bir optimizasyon çalışması ile değişkenliği, hata ve israf oranlarını minimum seviyelere getirerek proses verimliliğinizi maksimum seviyeye çıkartabilirsiniz. Artan proses verimliliğiniz ile üretim maliyetlerinizi azaltarak hem karlılığınızı hem de müşteri memnuniyetinizi artırabilirsiniz.

Ekibimiz, üretim periyotlarında proses karşılaştırması yaparken Altı Sigma Yaklaşımını kullanmaktadır.

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.