YEŞİL SERTİFİKA YERLEŞME

Yerleşmelerin Yeşil Sertifika başvuruları yerleşme sahibi/yetkilisi/temsilcisi adına eğitim alarak Bakanlık tarafından yetkilendirilen Yeşil Sertifika Uzmanları (YESU)’nın danışmanlığında ve uhdesinde gerçekleştirilir. Sertifikaya konu olan alan; Yerleşik alan içinde ise Mevcut Yerleşme, gelişme alanı içinde ise Yeni Yerleşme olarak nitelendirilmiştir.

Yeşil yerleşme ana sürdürülebilirlik modüllerini BOL, AKE, UHA, KET, SES, İNO kısaltmaları ifade etmektedir.

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.