YAŞAM DÖNGÜSÜ ENERJİ ANALİZİ (LCEA)

Yaşam döngüsü enerji analizi bir ürün ya da hizmet için doğrudan ve dolaylı şekilde olan tüm enerji girdilerinin hesaplandığı bir analizdir. Ürünlerin veya hizmetlerin somut enerji maliyetlerinin hesaplanmasını ve harcanan enerjiyi ölçüt alarak çevresel etkinin ölçülmesini sağlamaktadır. Bu hesaplar sayesinde sistemde olası değişikliklerin enerji kullanımına olan etkilerinin görülmesi ve buna yönelik iyileşmelere gidilmesine yol açabilmektedir. Operasyonel enerjiyi optimize etmek için değerlendirilmelerin yapılmasını sağlamaktadır. Olası yenilenme senaryolarının karşılaştırılmasını ve bu sayede enerji verimliliği ile ilgili karar vermeyi kolaylaştırmaktadır.

Yaşam döngüsü enerji analizi ile kuruluşlar;

  • Enerji verimli hale gelebilir,
  • Karar vermede etkili adımlar atabilir,
  • İklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayabilir,
  • Paydaşlarına çevreye karşı olumlu tutumunu yansıtabilir,
  • Bütçe dostu stratejilere yönelebilir,
  • Sektörel rekabette uyum ve büyüme sağlayabilir.

Konusunda uzman ekibimiz, LCEA ile enerji tasarrufu yapılacak noktaları tespit ederek, enerji kullanılan yerlerde en uygun adaptasyon ve inovasyon önerileri belirleyerek enerji tüketiminizi ve dolayısıyla karbon ayak izinizi düşürmenize yardımcı olmaktadır.

Süreçle ilgili danışmanlık ve kapsamlı bilgilere erişmek için bize ulaşabilirsiniz.