ÇEVRESEL ÜRÜN BEYANI (EPD)

Yaşam döngüsü analizi (LCA) başlangıçta ürünler, ürün sistemleri veya hizmetler arasında çevresel açıdan kıyaslama yaparak karar mekanizması oluşturmak üzere geliştirilmiştir. Metodolojinin evrimi sırasında, ürünlerin genel çevresel performansını paydaşlara açıklanabilecek çevre etiketi ve beyan gibi yöntemler belirlenmiştir.

LCA tabanlı çevresel etiketler ve beyanlar için özel standartlar mevcuttur. Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) mevcut çevre etiketlerini tip I, II ve III olmak üzere üç tipolojiye ayırmış ve her biri için tercihli ilke ve prosedürleri belirlemiştir (ISO 14021, ISO 14024 ve ISO 14025). Tip III çevre beyanı olarak da adlandırılan Çevresel Ürün Beyanı (EPD), bir ürünün çevresel performansını iletmek için standartlaştırılmış (ISO 14025) ve LCA tabanlı bir tekniktir.  LCA’nın bir EPD için temel olarak kullanılması için nasıl yapılması gerektiğine ilişkin birtakım gereksinimler vardır. LCA’da ürün sisteminin nasıl modelleneceği, nelerin dahil edileceği, hangi verilerin kullanılacağı, hangi çevresel göstergelerin raporlanacağı vb. ile ilgili ayrıntılı spesifikasyonlarla ilgilenirler. Bu gereksinimler endüstri tarafından farklı ürün grupları için geliştirilmiştir ve ürün kategorisi kuralları (PCR) olarak adlandırılır. PCR’lerin amacı, aynı ürünün farklı üreticileri arasındaki sonuçlarda karşılaştırılabilirlik elde etmektir.

Çevresel Ürün Beyanı (EPD) süreci;

  • Ürünün çevresel etkilerinin modellenebilmesi için kirletici kaynakları tespit edilir,
  • Yazılım yardımıyla kirletici kaynakları “Ürün Kategori Kuralları (PCR)”na uygun şartlarda modellenerek ürünün çevresel etkileri hesaplanır,
  • Ürün türü, üretimi, üretim sürecindeki kirletici kaynakları ve çevresel etkilerinin detaylıca irdelendiği teknik rapor ve çevresel ürün beyanı hazırlanarak üçüncü taraf bağımsız doğrulayıcı ile paylaşılır,
  • Bağımsız doğrulayıcı tarafından çevresel ürün beyanı doğrulandıktan sonra EPD Kayıt Platformuna şirketin ve beyanın kaydı yapılarak EPD Süreci tamamlanır.

Sustainable Future olarak bizler; kaynakların tespiti, çevresel etkilerin hesaplanması ve modellenmesi, doğrulama için teknik raporun yazılması, doğrulama sürecinin yürütülmesi ve beyanın EPD Turkey Kayıt Platformuna kaydı için danışmanlık yapıyoruz.