ÜRÜN KARBON AYAK İZİ

Ürün karbon ayak izi bir ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca (üretim, dağıtım, kullanım ve bertaraf/geri dönüşüm süreçleri sırasında) doğrudan ve dolaylı sebep olduğu karbon emisyonlarının CO2eq cinsinden hesaplanması esasına dayanmaktadır. Ürün karbon ayak izi hesabı sırasında kapsam ve sınırların belirlenmesi adına yaygın olarak beşikten mezara ve beşikten kapıya yaklaşımı kullanılmaktadır.  Hesaplamalar ISO 14067, PAS 2050 ve GHG Protokol gibi uluslararası standartlara uygun olarak yapılmaktadır.

 • Ürün karbon ayak izi sayesinde şirketler;
 • Ürününün çevre üzerindeki etki veya çevre dostu olma potansiyeli açısından karşılaştırılma yapılabilmesi,
 • Verimliliklerini arttırabilirKarbon Ayak İzi - Sustainable Future
 • Ürünlerinin neden olduğu çevre etki değerlerini öğrenebilir,
 • Çevreye olan etkilerini iyileştirebilir,
 • Performansında artış sağlayabilir,
 • İleri vadede etkili adımlar atabilir,
 • Pozitif etki yaratabilir,
 • Ürünün yaşam döngüsü veya prosesler içindeki optimizasyon potansiyelini belirleyebilir,
 • Karbon ayak izini düşürebilir,
 • Sektörel rekabetini büyütebilir.

Ürün karbon ayak izinizi hesaplarken konusunda uzman ekibimiz ile, sera gazı kaynaklarının tespiti yapılır, doğru yönlendirmeler ile hesaplamalar için gerekli veriler toplanır, ekibimiz tarafından standarda uygun şekilde hesaplanır ve sonuçlar raporlanır, raporlama sonrasında sorularınız için toplantı yapılarak sürecimiz sonlanır.

Sustainable Future olarak bizler, konusunda uzman ekibimiz ile ürün karbon ayak izinizi ISO 14067 Standardı’na göre hesaplıyor ve raporluyoruz. Kapsamlı bilgilere erişmek için bize ulaşabilirsiniz.