KARBON SERTİFİKASYONU VE KARBON OFSET

Karbon-nötr olmak isteyen, karbon emisyonlarını dengelemek isteyen ya da iklim değişikliğine müdahale çalışmalarına katkı sağlamak isteyen bilinçli kuruluşlar karbon ofset/inset çalışmaları, karbon sertifikasyonu gibi yollara başvurmaktadır. Karbon ofset ya da başka bir deyişle karbon dengeleme işlemi bir kuruluşun neden olduğu sera gazı emisyonuna eşdeğer karbondioksit tasarrufu sağlamasıdır. Bu tasarruf yenilenebilir enerji, tarım, ağaçlandırma gibi projelerle sağlanmış karbon kredilerinin satın alınması ya da kuruluşun sera gazı yutak alanları oluşturması ile olmaktadır. Karbon inset ise kuruluşun tedarik zincirindeki sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla ağaçlandırma, yenilenebilir enerji üretimi, rejeneratif tarım gibi projeler geliştirmesiyle ekosistem üzerinde olumlu etkiler elde etmesidir. Böylece kuruluşlar kaynağında azaltım yaparak toplam sera gazı emisyonlarına etkisini azaltacaktır. Karbon ofset çalışmaları için öncelikle kuruluşun karbon ayak izi hesabı yapılmalı ve raporlanmalıdır. ISO 14064 kapsamında hesaplanan sera gazları analiz edilmeli ve sera gazı kaynaklarına uygun şekilde mümkün olduğunca azaltım sağlamak adına iyileştirmeler geliştirilmelidir. Azaltılması mümkün olmayan emisyonlar için ise karbon dengelemek adına çalışmalar başlatılmalıdır. Karbon azaltımı yapılamadığı durumda karbon sertifikaları önemli bir adımdır.

Kyoto Protokolü sonrasında gönüllü takas yoluyla karbon denkleştirme yapılabilen gönüllü karbon ticareti başlamıştır. Bu sistem gönüllü emisyon azaltımı (Voluntary emission reduction -VER) olarak isimlendirilmektedir. Karbon sertifikası sera gazı azaltımı sağlayan faaliyetlerin her bir ton CO2 eşdeğer azaltımına verilmektedir. Kuruluşlar tarım, ağaçlandırma, arazi kullanımı, yenilenebilir enerji gibi sera gazı emisyon azaltımı yapan faaliyetleri sayesinde CO2 eşdeğerince karbon sertifikasına hak kazanmaktadır. Gönüllü karbon ticaretiyle karbon sertifikasyonuna hak kazanan kuruluşlar bu sertifikaları karbon emisyonlarını dengelemek isteyen kuruluş ve organizasyonlara çeşitli standartlar ile satabilmektedir. Bu çeşitli standartlar Gold Standart, VERRA, GCC gibi gönüllü karbon ticareti kapsamında ortaya çıkmış olup her biri kendi koşullarına uygun sera gazı azaltım faaliyetlerini kredilendirmekte ve bu kredilerin alım satımının yapılmasını sağlamaktadır. Gold Standart ve VERRA 2020 yılı itibari ile ülkemizdeki yenilenebilir enerji proje başvurularını kısıtlamıştır. Gold Standart yalnızca atık yönetimi kapsamındaki projeleri kabul etmektedir. Ülkemizde yenilenebilir enerji santralleri için yaygın standartlardan biri I-REC’dir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten bir kuruluş sisteme santral kaydı yaparak satım gerçekleştirebilmekteyken, kapsam 2 emisyonlarını dengelemek ya da nötrlemek isteyen bir alıcı hızlı, güvenilir ve uluslararası geçerli şekilde kredi satın alarak sertifika sahibi olmaktadır. Bu adımlarla karbon nötr bir kuruluş olabilir, negatif etkileri dengeleyebilir, sektörünüzde pozitif etki yaratabilirsiniz.

Sustainable Future olarak bizler, alanında uzman kadromuz ile ofset-inset çalışmalarınızda, karbon kredisi oluşturma ya da satın alma süreçlerinizde yardımcı oluyoruz.

Süreçle ilgili danışmanlık ve kapsamlı bilgilere erişmek için bize ulaşabilirsiniz.