CDP DANIŞMANLIĞI

CDP (Carbon Disclosure Project) işletmelerin doğal kaynak ve sermayelerini nasıl kullandıklarını, risk yönetimlerini ve sera gazı emisyon miktarlarını gönüllü olarak yatırımcılara raporlanmasını sağlayan halka açık kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. İklim değişikliğinden etkilenen ticari faaliyetler üzerine işletmeler ve pay sahipleri arasında ilişki kurulmasını sağlar. İklim değişikliği, tedarik zinciri, su ve ormanlar üzerine programlar bulunmaktadır. CDP iklim değişikliği riskini azaltmayı ve sera gazı emisyonlarını minimalize etmeyi hedeflemektedir. Detaylı bir anket doldurularak emisyon azaltım hedefleri belirlenir. Şirketler her yıl bu ankete katılmaya davet edilir ve toplanan veriler uluslararası veri tabanında CDP derecelendirilmesine tabii olur. Bu puanlama sonucunda yüksek performans gösteren işletmeler listelenir.

CDP sayesinde şirket bulunduğu pazarda dikkat çeker, kaynak tasarrufu ve yüksek çevre bilincinin ortaya çıkartması sağlanır.

Süreçle ilgili danışmanlık ve kapsamlı bilgilere erişmek için bize ulaşabilirsiniz.