SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIĞI

Sürdürülebilirlik tüm dünyada günden güne gelişme gösteren, hükümetlerin birbirleriyle ve doğa ile uyumlu hale gelebilmek adına öneri ve kanunlar koyarak çeşitli uygulamalar geliştirdikleri bir konudur. İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik alanlarında yapılan çalışmalar sonucunda sınırlamalar içeren yeni politikalar geliştirilmesi kuruluşları etkilemektedir. Sanayi ve işletmeler hem kendi ülkelerinde bulunan Net Sıfır Hedeflerine hem de ithalat yaptıkları ülkelerin hedef ve sistemlerine uyumlu hale gelebilmek için stratejiler geliştirmelidir. Bu uyumu sağlayamayan üreticiler bulunduğu pazarda değer kaybederek müşteri bulmada zorluklar yaşamak ve ağır vergiler ödemek gibi sorunlarla karşılaşabilmektedir.

Kuruluşunuzun değişen şartlara adaptasyonunu sağlamak, mevcut sistemin ilgili politikalara uyumlu hale getirmek, gelişen trendleri takip etmek, strateji geliştirme çalışmalarını verimli şekilde ilerletmek ve operasyonel stratejilerinizi güncel tutmak şirketiniz için önem taşımaktadır.

Sustainable Future olarak; uluslararası anlaşmalar, direktif ve yönetmeliklerdeki (CSRD, EU Taxonomy, Green Deal, Paris Agreement vb.) güncel gelişmeleri takip eden ekibimiz ile sürdürülebilirlik yolculuğunuzda risk ve fırsatlarınızı fark etmeniz, kurumsal sürdürülebilirlik stratejisi geliştirmeniz, sürdürülebilirliği yönetim anlayışınıza entegre etmeniz ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmanız için şirketinize yol haritası oluşturarak yardımcı oluyoruz.

Süreçle ilgili danışmanlık ve kapsamlı bilgilere erişmek için bize ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Danışmanlığı kapsamında yaptıklarımız;

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Higg Index Danışmanlığı

Bilim Temelli Hedefler (SBTi) Danışmanlığı

Carbon Disclosure Project (CDP) Danışmanlığı

EcoVadis Danışmanlığı

Yeşil Sertifika (YeS-TR) Danışmanlığı

Hibe ve Teşvik Proje Danışmanlığı

Yeşil Turizm (GSTC) Danışmanlığı

Yeşil Lojistik Belgesi Danışmanlığı

Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı