PAYDAŞ ANALİZİ

Paydaş analizi paydaşların kuruluşa etkilerini analiz etmeye yarayan yöntemdir. Paydaşlar bir projeden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen ya da projeyi etkileyecek kişi ya da kuruluşlardır. Bir projenin başarılı şekilde yürütülebilmesi ve yatırımların verimli kullanılabilmesi için paydaş yönetimi bilinçli şekilde yapılmalıdır. Paydaşlarla ilişkiler stratejik şekilde yönetilmelidir. Bu nedenle paydaş analizi projenin başarısını arttıracak, kaynak ve zaman tasarrufu sağlayacaktır.

Paydaş analizi yapılırken öncelikli olarak paydaşlar belirlenmelidir. Proje ya da üründen doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek kişiler listelendikten sonra paydaşların ilgi ve çıkarları tespit edilmelidir. Yapılacak projeye katkıları, projeyi etkileme güçleri ve mali katkı yapıp yapamayacakları göz önüne alınarak ayrıntılı analizlerle gruplanmalı, paydaş matrisleri oluşturulmalıdır. Paydaşların değerlendirilmesinin ardından görüşleri alınmalı ve paydaşlara karşı olası eylemler belirlenmelidir.

Paydaşların doğru şekilde belirlenmesi, paydaşların kendisi ve birbiriyle olan ilişkilerinin uygun adımlarla yürütülmesi ilgili çalışmaların başarısını etkileyecektir. Bu nedenle paydaş analizi önemli bir adımdır.

Sustainable Future olarak bizler paydaş tespitinizi yapıyor, paydaşların ilgi ve çıkarlarını tespit ediyoruz, paydaşlarınızın etkilerini belirliyor ve değerlendiriyoruz. Katılım stratejisini hazırlıyor ve raporluyoruz. Süreçle ilgili danışmanlık ve kapsamlı bilgilere erişmek için bize ulaşabilirsiniz.