ESG DANIŞMANLIĞI

Firmaların çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) açıklamaları, gelecekteki durumlarına ışık tutarak yatırımcıların karar alma mekanizmalarında önemli rol oynamaktadır. ESG, bir şirketin çevresel etkisine, sosyal sorumluluğuna ve yönetilmesine dayalı risk ve performanslarını inceleyerek değer yaratmaya odaklanmaktadır. Hedef performans göstergeleri belirlenerek, şirketin uygulama faaliyetlerinin nicel ve nitel ölçülmesi ve değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Çevresel kriteri şirket faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu etkileri azaltmak için yapılan iyi yönetim uygulamalarını yansıtmaktadır. Çevresel kriteri; kaynak kullanımı, sera gazı emisyonları, iklim değişikliği, atık yönetimi, su tüketimi gibi konuları içermektedir.

Sosyal kriter kapsamında şirketin işgücü, toplum ve müşterilerine ilişkin politika ve süreçleri tanımlanmaktadır. İnsan hakları, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık, işgücü ve paydaş katılımı gibi konular değerlendirilmektedir.

Yönetişim kriterinde şirketin yönetiminde hissedar ve paydaş haklarının korunmasını kontrol ve geliştirmeye yönelik süreçler açıklanmaktadır. Yönetim kurulunun yapısı ve çeşitliliği, hissedarlar, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele gibi konularda değer yaratmaya odaklanılmaktadır.

ESG girişimleri firmanın şeffaflığı ve risk yönetimini arttırmaktadır. Yönetim kararlarının erişilebilirliğini ve rakiplerle karşılaştırılma olanağını sağlayarak yatırımcı kararlarında olumlu katkısı olmaktadır.  Çevresel etkileri en düşük seviyeye indirmeyi teşvik ederek sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktadır.  Kurumsal itibar ve marka değerinizi arttırarak pazar avantajı sağlamaktadır.


Sustainable Future olarak; uluslararası standartlar çerçevesinde değerlendirmeleri raporlama ve performans ölçümü olarak gerçekleştirerek, ESG ile değer yaratma yolculuğunuzda risk ve fırsatları belirleyerek yönetmeniz, ESG stratejisi geliştirmeniz ve faaliyetlerinize entegre ederek performansınızı yükseltmeniz için şirketinize yol haritası oluşturarak yardımcı oluyoruz.

ESG danışmanlığı kapsamında;

Faaliyet ve sektör kapsamını inceleyerek önceliklendirme değerlendirmesi yapıyoruz.

Hedef Performans Göstergeleri (KPI) belirleyerek risk ve fırsatlarınızı yönetiminde yol haritası oluşturuyoruz.

Faaliyet verilerinizin uluslararası standartlara göre değerlendirmesini sağlıyoruz.

Firmanıza değer yaratacak ESG stratejisini belirliyoruz.

ESG stratejisini sisteminize entegre etmek için eğitimler veriyoruz.

Uygulamalarınız için performans iyileştirme uygulamalarını planlıyoruz.

Süreçle ilgili daha kapsamlı bilgiye erişmek için bize ulaşabilirsiniz.