SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DANIŞMANLIĞI

Sürdürülebilirlik tüm dünyada günden güne gelişme gösteren, hükümetlerin birbirleriyle ve doğa ile uyumlu hale gelebilmek adına öneri ve kanunlar koyarak çeşitli uygulamalar geliştirdikleri bir konudur. İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik alanlarında yapılan çalışmalar sonucunda sınırlamalar içeren yeni politikalar geliştirilmesi kuruluşları etkilemektedir. Sanayi ve işletmeler hem kendi ülkelerinde bulunan Net Sıfır Hedeflerine hem de ithalat yaptıkları ülkelerin hedef ve sistemlerine uyumlu hale gelebilmek için stratejiler geliştirmelidir. Bu uyumu sağlayamayan üreticiler bulunduğu pazarda değer kaybederek müşteri bulmada zorluklar yaşamak ve ağır vergiler ödemek gibi sorunlarla karşılaşabilmektedir.

Kuruluşunuzun değişen şartlara adaptasyonunu sağlamak, mevcut sistemin ilgili politikalara uyumlu hale getirmek, gelişen trendleri takip etmek, strateji geliştirme çalışmalarını verimli şekilde ilerletmek ve operasyonel stratejilerinizi güncel tutmak şirketiniz için önem taşımaktadır.

Sustainable Future olarak; uluslararası anlaşmalar, direktif ve yönetmeliklerdeki (CSRD, EU Taxonomy, Green Deal, Paris Agreement vb.) güncel gelişmeleri takip eden ekibimiz ile sürdürülebilirlik yolculuğunuzda risk ve fırsatlarınızı fark etmeniz, kurumsal sürdürülebilirlik stratejisi geliştirmeniz, sürdürülebilirliği yönetim anlayışınıza entegre etmeniz ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmanız için şirketinize yol haritası oluşturarak yardımcı oluyoruz.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı kapsamında;

  • Çevresel Performans Göstergeleri (KPI) belirliyoruz, bu göstergelerin doğruluğunu desteklemek amacıyla parametreleri ISO Standartlarına (ISO 14064-67-40-44) uygun olarak hesaplıyor ve raporluyoruz.
  • Çevresel Performansınıza bağlı olarak, şirketinize özgü en uygun sürdürülebilirlik stratejisini geliştirebilmeniz için teknik destek sağlıyoruz.
  • Sürdürülebilirlik stratejilerinizi geliştirirken; enerji ve su tüketimlerinizi optimize edecek, sera gazı emisyonlarınızı azaltacak öneriler ile Net Sıfır Hedefi’ne yaklaşmanıza yardımcı olacak yol haritasını belirliyoruz.
  • Konusunda uzman kadromuz ile; en iyi teknolojilere geçişiniz için maliyet analizi yapıyor, bu teknolojilere geçiş için ihtiyacınız olan finansman kaynaklarının araştırılmasında teknik destek sağlıyoruz.
  • Sürdürülebilirlik yolculuğunuzda en doğru stratejileri belirledikten sonra bunları paydaşlarınıza duyurmanıza yardımcı olacak sürdürülebilirlik raporlarınızı yazmanızda yardımcı oluyoruz. Talebinize bağlı olarak; küresel ölçekte geçerliliği olan GRI Standardına uygun raporlar yazmanız konusunda destek sağlayarak, şirketinizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir sürdürülebilirlik raporuna sahip olmanıza yardımcı oluyoruz.