KİMYASAL AYAK İZİ

kimyasal ayak izi - sustainable future

Sanayi Devrimi ile başlayan kimyasal kullanımı, son 50 yılda ciddi şekilde artış göstermeye başlamıştır. Tarımsal faaliyetlerden birçok endüstriyel üretime kadar hemen hemen tüm sektörlerde kimyasal kullanımı söz konusudur. Kimyasalların üretim proseslerinde kullanıldığında alıcı ortamlara (hava, su ve toprak gibi) karışarak canlı sağlığına ciddi zararlar verecek toksik etkiler yaratmaktadır. Kimyasal olarak kirlenen alıcı ortamların arıtılması yüksek maliyetli ileri teknolojiler ile yapılmaktadır.  Kirliliğin miktarının doğru şekilde tespit edilebilmesi için kimyasal ayak izinin etki değerlendirilmesi yapılarak olası risklerin ortaya konulması gerekmektedir.

Sizde şirketinizin ekosistem dahilinde bulunan, hesaplama sınırlarını sizin belirleyebildiğiniz bir alan için toplam biyokapasiteyi görebilir, ekosistemin biyokapasitesine olan etkileri karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.

Sustainable Future olarak bizler, kimyasal ayak izinizi USEtox LCIA modeli ile hesaplıyoruz. Hesaplanan kimyasal ayak izinizi azaltmaya yardımcı olacak teknoloji, hammadde ve inovasyon önerileri ile üretiminizi daha yeşil ve sürdürülebilir hale getirmenize yardımcı oluyoruz.

Kimyasal Ayak İzi Raporlama sürecimiz aşağıdaki adımları kapsamaktadır:kimyasal ayak izi - sustainable future

  • Konusunda uzman ekibimiz ile, kimyasal kullanım kaynaklarının tespiti yapılır,
  • Doğru yönlendirmeler ile hesaplamalar için gerekli veriler toplanır,
  • Toplanan veriler, ekibimiz tarafından standarda uygun şekilde modellenerek hesaplanır ve hesaplama sonuçları raporlanır,
  • Raporlama sonrası, hesaplama ve raporlama hakkında sorularınız için toplantı yapılarak sürecimiz sonlanmaktadır.

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.