YEŞİL SERTİFİKA BİNA

Yeşil sertifika sürecindeki binalar; Yeni Bina ve Mevcut Bina olmak üzere iki modülde değerlendirilmektedir. Değerlendirmeye alınan bina tipolojileri; Konut, Ofis binaları, Eğitim binaları, Oteller, Sağlık binaları, Alışveriş ve Ticaret merkezleri, Diğer binalardır.

Yeşil binaların ana değerlendirme modüllerini BBT, İOK, YMD, EKV, SAY, İNO kısaltmaları ifade etmektedir.

Daha fazla bilgi almak bize ulaşabilirsiniz.