DÖNGÜSEL EKONOMİ POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ

Döngüsel ekonomi; “ömrünü tamamlamış” kavramını ortadan kaldırmayı, yenilenebilir enerji kullanımı desteklemeyi, geri dönüşümü, yeniden kullanımı, sürdürülebilir materyal tasarımını ve atık miktarını ortadan kaldırmayı hedefleyen ürünler, prosesler ve iş modellerini kapsamaktadır.

Döngüsel ekonominin faydaları arasında;

  • Sera gazı emisyonlarının azalması
  • Kullanılan toksik maddelerin azaltılması ile çevresel etkilerin minimuma indirilmesi
  • Ekonomik büyüme potansiyelinin artması
  • İş gücünün büyümesi
  • Birincil hammadde kullanımın azalması sayılabilir.

Sustainable Future olarak bizler, şirketinizin mevcut durumunu analiz ederek döngüsel ekonomi modeline çevresel ölçekte maksimum fayda sağlamanıza, bu faydaları sağlarken karlılığınızı arttıracak önlemler almanız konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.