Blog Yazıları

HİDROJEN ENERJİSİ NEDİR?

Hidrojen enerjisi, hidrojenin moleküllerinin ayrışması sonucunda açığa çıkan kimyasal enerjidir. Hidrojen, Güneş ve diğer yıldızların ısı vermesine yardımcı olan en temel enerji kaynaklarından biri olup farklı yöntemlerle elektrik ve ısı formuna dönüştürüp sanayinin birçok kolunda kullanılabilmektedir. Hidrojen, üst ısıl değeri 140,9 MJ/kg ve alt ısıl değeri 120,7 MJ/kg ile bilinen tüm yakıtlar içerisinde birim kütle başına en yüksek enerji içeriğine sahiptir. 1 kg Hidrojen 2,1 kg doğalgaz veya 2,8 kg petrolün enerjisine eşdeğer enerji içermekte ve çevresel açıdan “en temiz enerji” olarak kabul edilmektedir.

Hidrojen Enerjisi Nasıl Üretilir?

Hidrojen, doğada en çok bulunan elementlerden biri olmasına rağmen ortamda saf olarak bulunmamaktadır. Hidrokarbon, nükleer, su veya biyokütle gibi kaynaklardan üretilebilmektedir. Bu yöntemlerle ortaya çıkan Hidrojen, enerji taşıyıcısı olarak elektrik ve ısı üretmek için depolanarak yakıt hücrelerinde kullanılabilmektedir. Hidrojen enerjisi üretildiği kaynağa göre gruplandırmaktadır:

hidrojen enerjisi - sustainable future

Hidrojen Enerjisinin Avantaj ve Dezavantajları

Hidrojen enerjisi kullanmanın avantaj ve dezavantajlarını özetlemek gerekirse:

Son yıllarda, içinde bulunduğumuz yüzyılın önemli enerji kaynaklarından kabul edilen Hidrojen için Ar-Ge çalışmaları hızlandırılmıştır. Hidrojen enerjisinin üretimi sonrasında iletim ve depolanması hakkında çalışmalar yapılmaktadır. Hidrojen enerjisinin iletim ve dağıtımı için gaz formunun sıkıştırılarak sıvı forma dönüştürülmesi ve tankerler ile taşınması planlanmaktadır. Ancak enerji ihtiyacının artması ile mevcut doğalgaz hatları ile taşınması da mümkün olabilecektir. Hidrojenin depolanması ile ilgili araştırmalar devam etmektedir.

Gelecekte, temiz olarak üretilen hidrojen enerjisine olan talep artacaktır. Birçok ülke hidrojen enerjisi üretmek için kendi içlerinde strateji ve yol haritaları oluşturmaya başlamıştır. 2050 yılına kadar Net Sıfır Hedefi’ne ulaşmak isteyen ülkeler, artan enerji talebini karşılamak ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için hidrojen enerjisine ağırlık vermektedir. Ülkemizde hidrojen enerjisi üretme potansiyeli yüksek olan ülkeler arasında yer almakta ve hidrojen enerjisi teknolojisine geçiş için teşvik ve destek vermektedir.

Hidrojen enerjisi hakkında detaylı bilgi ve sera gazı emisyonlarını azaltacak çözümler için bize ulaşabilirsiniz.

İrem Doğu
Çevre Yüksek Mühendisi