Bizden ve Dünyadan Haberler

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esaslar ile Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporlaması yapacak kurum, kuruluş ve işletmelerin raporlamada rol olacak kişilerin yetkinliklerinin arttırılması ve bu konuda eğitim verecek kişi ve kuruluşların belirlenmesinde şartların oluşturulması amaçlanmaktadır.

50 dakikalık dersler olacak şekilde en az 60 ders saatinden oluşan eğitim programının oluşturulması beklenmektedir. Eğitim programının içeriği aşağıdaki konulardan oluşacaktır:

-Sürdürülebilirliğe Giriş
-Sürdürülebilirliğe İlişkin Düzenlemeler ve Türkiye’deki Sektörlere Etkileri
-Sürdürülebilirlikle İlgili Temel Kavramlar
-Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamasında Temel Kavram ve İlkeler
-Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamasına Yönelik Çerçeve ve Standartlar
-Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı
-Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları
-Sürdürülebilirlik Performansının Ölçümü ve Raporlanması
-Emisyon Kontrolü ve Yönetimi
-Çevre, Sosyal ve Yönetişim Açısından Sürdürülebilirlik (ESG)
-Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamasına İlişkin Diğer Önemli Gelişmeler
-Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamasına İlişkin Vaka Çalışması
-Temel Finans ve Finansal Raporlama
-Yeşil Finansman
-Kurumsal Yönetim Kavramı, Tebliği ve İlkeleri

Eğitimin tamamlanmasının ardından  “Eğitime Katılım Belgesi” eğitim düzenleyen kuruluş tarafından verilecek olup,  bu belge Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından düzenlenecek olan Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Uzmanlığı lisans sınavı sonrasında verilecek olan Lisans Belgesi’nin yerine geçmeyeceği belirtilmiştir. Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığı lisans belgesine ilişkin ayrıntıların ilerleyen dönemde açıklanması beklenmektedir.

Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir