Blog Yazıları

ÇEVRESEL ÜRÜN BEYANI (EPD) NEDİR?

Çevresel Ürün Beyanı - EPD - Sustainable Future

Bu yazımızda hizmetini verdiğimiz Çevresel Ürün Beyanı (Environmental Product Declaration) belgesine ve yaşam döngüsü analizi (LCA), ürün kategori kuralları (PCR) gibi temel kavramlara değindik.

ISO çevre etiketlerini üçe ayırmış ve Tip I, II ve III etiketlerinin her biri için ilke ve prosedürleri belirlemiştir (ISO 14021, ISO 14024 ve ISO 14025). Tip III Çevre Etiketi sınıfına girmekte olan Çevresel Ürün Beyanı (EPD), ürüne ISO 14040/44 kapsamında beşikten kapıya veya beşikten mezara olacak şekilde kapsamlı bir yaşam döngüsü değerlendirmesi (standarttaki ismiyle hayat boyu değerlendirme) yapılarak hazırlanmaktadır. Hazırlanması sonrasında üçüncü parti bağımsız bir doğrulayıcı tarafından doğrulandığı için güvenilirliği yüksek bir belgedir ve bu da müşteri belgenin paylaşıldığı diğer tarafların algısına katkı sağlayan önemli bir unsurdur.

Ürün Kategori Kuralları (PCR)

LCA analizinin nasıl yürütüleceği, hangi verilerin kullanılacağı, hangi çevresel göstergelerin raporlanacağı, sistem sınırlarının nasıl belirleneceği gibi ayrıntıları belirleme noktasında kullanılan kaynakların başında farklı ürün grupları için geliştirilen Ürün Kategori Kuralları (ÜKK) veya İngilizce ismi ile Product Category Rules (PCR) gelmektedir. PCR kullanımı aynı ürün grubuna fakat farklı üreticilere ait ürünlerin karşılaştırılabilirliğini de teşkil etmektedir.

Neden EPD?

Rekabet Gücünün Artması

EPD belgeleri üçüncü bir taraf tarafından doğrulanan ve uluslararası ölçekte güvenirliği yüksek belgelerdir. Özellikle ihracat yapan kuruluşların marka değerini ve rekabet güçlerini artırarak tedarikçileri tarafından birincil tercih sebebi haline gelmelerini sağlayacak ve pazardaki paylarını güçlendirebilecekleri etkili bir araçtır. EPD belgeleri her sektör, ürün ve hizmet için hazırlanabilmektedir.

Süreçlerinizi İyileştirme Fırsatı

EPD kapsamında yürütülen yaşam döngüsü analizi sayesinde çevresel etkilerinizi ölçebilir, bu etkilere sebebiyet veren üretim ve tedarik gibi süreçleri tespit edebilir ve iyileştirmelerinize hangi noktadan başlayabileceğinizi analiz edebilirsiniz.

Süreç Nasıl İlerliyor?

-EPD belgesi alınması istenen faaliyet ve ürün grupları tespit edilir, belirlenen ürün gruplarına göre tarafımızdan bir altyapı çalışması yürütülür.

-Yaşam döngüsüne etki eden süreçler tanımlanır ve süreçlere ait veriler toplanır.

-SimaPro yazılımı kullanılarak ilgili standartlara uygun şekilde yaşam döngüsü analiz edilir.

-EPD raporunuz hazırlanır ve belgenin tasarımı üzerinde çalışılır.

-Üçüncü taraf bağımsız doğrulayıcı ile gerekli iletişimler kurularak doğrulama sürecine başlanır.

-Doğrulanan EPD belgeniz yayına hazır hale gelir ve halka açık şekilde beyan edilir.

EPD belgenizin tamamlanmasını takiben tasarım, bağımsız doğrulanma ve yayına alınması süreçlerinde de size destek vermekteyiz.

 

Melisa Naz Kasım
Sürdürülebilirlik Danışmanı / Çevre Mühendisi