Blog Yazıları

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE KONAKLAMA

konaklama-sektorunde-net-sıfırKüresel konaklama sektörü sera gazı emisyonlarına sebebiyet veren büyük kalemlerden bir tanesi. Sürdürülebilir turizmin başarılabilmesi için konaklamanın sürdürülebilirliğinin sağlanması büyük önem arz ediyor.

Küresel konaklama sektörü emisyonları, turizm kaynaklı kontrol edilebilir (Kapsam 1 & 2) emisyonlarının yaklaşık %10’unu oluşturuyor. Sektör her yıl 264 megaton karbondioksit salıyor. Turizm sektörü kaynaklı emisyonların %10’unu oluşturan bu değeri sıfırlamak için gerekli ağaç sayısı 12,5 milyar. Üstelik seyahat ve turizm sektörü sürekli olarak büyümeye devam eden bir sektör olduğu için emisyonların da katlanarak artması bekleniyor.

2050 yılı itibariyle net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmek için konaklama sektörünün emisyonlarını her yıl %3; yılda %3-4 büyüme gerçekleşmesi halinde yaklaşık %6-7 azaltması gerekiyor.

Raporda, konaklama sektörü yöneticilerinin öncelikli odaklandığı alanlar sırasıyla konuk deneyimi, kârlılık ve sürdürülebilirlik olarak sıralanmış.

Net Sıfır Emisyon İçin 4 Unsurlu Yaklaşım

Booking.com ve EY-Parthenon iş birliğiyle hazırlanan rapora göre net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için izlenecek yaklaşım 4 adımdan oluşuyor:

– Yeşil enerjiye geçiş

– Altyapı verimliliğinin artırılması

– Davranışsal değişimler

– Karbon denkleştirme (carbon offsetting)

Yenilenebilir enerji kullanımına geçiş, doğal kaynak kullanımının verimliliğini artırmak, konukların ve konaklama personelini daha sürdürülebilir davranışlara teşvik etmek ve kalan sera gazı emisyonlarını dengelemek öncelikli olarak atılması gereken adımlar.

Enerji Yönetimi Önceliğiniz Olabilir

Konaklama sektörü büyük miktarlarda enerji ve su tüketen, bunun yanında yüksek miktarda atık üreten bir sektör. Bu sebeple enerji ve su verimliliğinin artırılması ve atık azaltılması sektör için öncelikli noktalar. Sera gazı emisyonlarına en büyük katkı enerji kullanımından kaynaklanıyor. En iyi uygulamalara geçiş bireysel konaklamaların sera gazı emisyonlarını %32’ye kadar azaltılmasını sağlayabilir.

Bu uygulamalara ışıklandırmanın iyileştirilmesi, su basıncının optimize edilmesi, tek kullanımlık plastiklerin azaltılması ve geri dönüşüm gibi basit noktalar ile başlanılabilir; tesise özel bir çalışma yürütülerek çok daha farklı ve yenilikçi uygulamalara geçiş sağlanabilir.

Hepimizin bildiği gibi Avrupa Birliği 2050 itibariyle karbon-nötr kıta olma hedefi koymuştu. Biz de Türkiye olarak 2053 yılı için net sıfır taahhüdünde bulunduk. Bu yolda her sektörün payına düşen katkıyı sağlaması ve bunun için bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Hedefin sağlanması için şimdiye kadar ağırlıklı gönüllü yürütülen faaliyetlerin zaman içinde yasal zorunluluklara dönüşeceğini öngörüyoruz.

Bu açıdan karbon ayak izini öğrenmeniz ve ardından iş süreçlerinizi gözden geçirmeniz yol haritası oluşturmak adına en önemli ilk adım.

Biz de Sustainable Future olarak net sıfır yolculuğunuzda her adımda yanınızdayız.

Melisa Naz Kasım

Sürdürülebilirlik Danışmanı / Çevre Mühendisi

Referanslar

[1] Global Accommodation Sector “The road to net zero emissions” Ekim 2021