Blog Yazıları

DÖNGÜSEL EKONOMİ NEDİR?

Döngüsel ekonomi, mevcut malzeme ve ürünleri mümkün olduğunca uzun süreli olarak, yeniden kullanmayı, onarmayı, yenilemeyi ve geri dönüştürmeyi içeren bir üretim ve tüketim modelidir. Bu sayede ürünlerin yaşam döngüsü uzamaktadır. Uygulamada bakıldığında, israfı en aza indirmek anlamına gelmektedir. Döngüsel bir ekonomideki işleyiş ile, gezegenimizdeki kaynak kullanımımızı en aza indirecek, atıkları azaltacak ve karbon emisyonlarını azaltmak mümkündür. Bir ürün ömrünün sonuna ulaştığında, ürünü ya da bileşenlerini mümkün olan her yerde ekonomi içinde tutulmaktadır. Bu bileşenler, tekrar tekrar kullanılabildiği için daha fazla değer yaratmaktadır.Döngüsel Ekonomi

Ekonomi içerisinde ürün, malzeme ve kaynakların değerinin mümkün olduğunca uzun süre korunduğu ve atık üretiminin en aza indirildiği daha döngüsel bir ekonomiye geçiş; AB’nin sürdürülebilir, düşük karbonlu, kaynak verimli ve rekabetçi bir ekonomi geliştirme çabalarına önemli bir katkıdır. Döngüsel ekonomiye geçiş ile, AB ekonomisini dönüştürme, yeni ve sürdürülebilir rekabet avantajları yaratma fırsatıdır. Avrupa Komisyonu, Aralık 2015’te başlatılan Döngüsel Ekonomi Paketi ile ekonomiyi şekillendirmeyi hedeflemektedir. Paket, Avrupa’nın küresel rekabet gücünü artıracak, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik edecek ve yeni işler yaratacak dairesel bir ekonomiye geçişini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Döngüsel Ekonomi’ye Geçişin Faydaları

Daha döngüsel bir ekonomiye doğru ilerlemek; çevre üzerindeki baskıyı azaltmak, hammadde arz güvenliğini artırmak, rekabet gücünü artırmak, yeniliği teşvik etmek, ekonomik büyümeyi artırmak (gayri safi yurtiçi hasılanın ek %0,5’i), istihdam yaratmak gibi faydalar sağlayabilir. Bunun yanı sıra, tüketicilere yaşam kalitesini artıracak ve uzun vadede tasarruf edecek daha dayanıklı ve yenilikçi ürünler sunulacaktır.

Çevre Yük. Müh. İrem DOĞU
Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Direktörü

Kaynak

The World Economic Forum – What is the circular economy and why does it matter?

Melece, L. (2016). Challenges and opportunities of circular economy and green economy. Engineering for Rural Development, 25, 1162-1169.