Blog Yazıları

YEŞİL LOJİSTİK BELGESİ

Kombine Taşımacılık Yönetmeliği ile kombine yük taşımacılığı ve yeşil lojistik faaliyetlere ilişkin ilke, esas ve koşullar belirlenerek çevreyle dost bir taşımacılık düzeninin oluşturulması, yaygınlaştırılmasının desteklenmesi ve teşvik edilmesi hususları belirlendi. Yeşil lojistik, sürdürülebilir lojistik, ekolojik lojistik gibi farklı isimlerle adlandırılabilen çevreci lojistik faaliyetlerini düzenleyen bu yönetmelikle ve yeşil lojistik belgesi ilgili önemli noktaları bu yazımızda bulabilirsiniz.

Yeşil Lojistik Nedir?

Ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği önceleyen bir yaklaşımla yürütülen lojistik faaliyetler kısaca yeşil lojistik olarak adlandırılmaktadır. Yeşil lojistiğin amacı, iş operasyonlarını iyileştirirken organizasyonun sürdürülebilirliğini de göz önüne almak ve iyileştirmektir.

Forbes’a göre, müşterilerin %68’i satın alma sürecinde markaların sürdürülebilirlik çalışmalarını göz önüne alıyor. Yeşil lojistik uygulamak, marka imajınızı iyileştirmeye yardımcı olarak müşterilerinizin beklentilerini karşılamanızı sağlar, rekabetçi ortamda kârlılığınızı korumanıza yardımcı olur.

Kombine Taşımacılık Yönetmeliği

Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan yönetmelikteki tanımıyla kombine yük taşımacılığı “Taşımacılığın büyük kısmının demiryolu, içsuyolu veya denizyoluyla, taşımanın başlangıç veya son etabının ise mümkün olan en kısa mesafeyle karayoluyla yapıldığı intermodal taşımacılık” olarak tanımlanmaktadır.

Yönetmelikte belirtilen şartlara göre;

 • Yönetmelikte tanımlanan taşıma birimlerinin kullanılması,
 • Taşımacılığın sadece ilk ve/veya son adımının karayolu ile gerçekleştirilmesi,
 • Demiryolu veya denizyolu taşımacılığının kuş uçumu olarak 100 km’den fazla olması,
 • Teslimatın gerçekleştirildiği adreslere en yakın demiryolu istasyonlarının kullanılması ve/veya kuş uçumu 100km’den yakın mesafedeki limanların kullanılması gerekiyor.
 • Yönetmelik kapsamına göre yılda en az 200 adet kombine yük taşımacılığı seferi gerçekleştirilmesi şartı aranıyor.

Bunun dışında aşağıda verilen faaliyetlerden herhangi dördünün gerçekleştiriliyor olması gerekiyor;

 • İşletmenin enerji tüketiminin en az %5’ini karşılayacak YEK-G veya I-REC belgesine sahip olmak.
 • İşletmede düşük küresel ısınma potansiyeline sahip gazlar içeren iklimlendirme sistemleri kullanmak.
 • Yıllık minimum %5 oranında yeşil paketleme faaliyeti yürütmek.
 • Orman Genel Müdürlüğüne, Türkiye genelinde uygun bulunan ağaçlandırma sahaları için yılda en az 500 adet fidan bağışı yapmak.
 • İşletme içerisinde sıfır atık yönetim sistemine sahip olmak.
 • ISO 14046 Su Ayak İzi Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak.
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak.
 • ISO 14064 Sera Gazı Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak.

Yeşil Lojistik Belgesi

Yeşil Lojistik Belgesi, süresiz olarak düzenlenen ücretsiz bir belgedir. Başvurular her yılın ocak ayı içerisinde yapılır. Belgesi başvuruları sadece Bakanlık KEP adresi üzerinden kabul edilir. Yönetmelik kapsamında Yeşil Lojistik Belgesi almış olan işletmeler belge veriliş tarihini takip eden her yılın ilk ayı içerisinde incelemeye tabidir.

Yeşil Lojistik Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Belge geçerlilik süresi dahilinde Yeşil Lojistik Belgesi sahipleri;

 • Teşvik, muafiyet, istisna ve/veya kolaylıklardan belge sahibi gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecek.
 • Belge sahibi işletmelere, ilk kez başvurulan yetki ve faaliyet belgeleri ücretleri ile bazı belgelerin yenileme ücretlerinde %50 indirim uygulanacak.
 • İşletmenin taşımacı yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek 100 taşıt için taşıt kartı ücretinde %95 indirim yapılacak.
 • UBAK İzin Belgesi başvurularında ise işletmeye ilave 5 puan verilecek.

SUSTAINABLE FUTURE olarak;

Yeşil Lojistik Belgesi almanız için strateji ve yol haritası oluşturmanızda size danışmanlık sağlayabilir,
YEK-G ve I-REC gibi yeşil enerji belgesi almanızda yardımcı olabilir,
ISO 14046 Kapsamında Su Ayak İzinizi;
ISO 14064 Kapsamında Karbon Ayak İzinizi hesaplayabilir ve raporlayabiliriz.

Melisa Naz Kasım
Sürdürülebilirlik Danışmanı / Çevre Mühendisi

 

İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-1.htm