Bizden ve Dünyadan Haberler

SU VERİMLİLİĞİ EYLEM PLANI YAYINLANDI

Su kaynaklarının korunması, su verimliliği konularında yol haritası olacak  “Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi Ve Eylem Planı (2023-2033)”  T.C. Tarım Orman Bakanlığı’nca yayınlandı.

Planda 4 ama, 9 ulusal hedef, 49 eyleme yer verilmiştir. Tarımsal, endüstriyel ve bireysel su verimliliği, suların yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı, su ayak izinin azaltılması, eğitim ve farkındalık çalışmaları gibi önemli konular ele alınmıştır.

2033 yılına kadar belediye su kayıplarının %25 seviyesine düşürülmesi, hanelerde kişi başı ortalama su tüketiminin 2030 yılına kadar 120 Litreye düşürülmesi, sanayide alınacak tedbirlerle %50’ye varan su kazanımı sağlanması gibi iklim krizi için önemli adımlar oluşturacak hedefler belirlenmiştir. Hedeflerin sağlanabilmesi için gerekli aksiyonlar ve yöntemler de bulunmaktadır.

Konu ile ilgili olarak suverimliligi.gov.tr internet sitesi hizmete sunulmuştur. İnternet sitesinde;

→Kentsel su verimliliği rehberleri,

→Tarımsal su verimliliği rehberleri,

→Bireysel su verimliliği rehberleri,

→Yağmur suyu hasadı rehberi,

→Gri suyun kullanımı rehberi,

→Kullanılmış suların yeniden kullanım uygulamalarına ilişkin rehber,

→Endüstriyel su verimliliği rehberleri (gıda, kimya vb. alt sektörlerce) paylaşılmıştır.

İlgili haber ve eylem planına ulaşmak için: T.C. Tarım Orman Bakanlığı