Bizden ve Dünyadan Haberler

AB SKDM İHTİSAS ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ!

Haber Tarihi: 22.06.2023

AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) İhtisas Çalışma Grubu’nun 3. Toplantısı paydaş katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda 13 Haziran tarihinde başlatılan kamu danışma süreci ve geçiş dönemi raporlama yükümlülükleri konu edildi.

Bilgilendirme sunumunda bahsedilen bazı önemli bilgiler şu şekildedir;

•2026 yılı itibariyle deniz taşımacılığı emisyonlarının içerecek şekilde genişletilmiştir.

•İthalatta eşyanın karbon içeriğine göre karbon fiyatlandırması, 1 Ocak 2026 yılı itibariyle başlayacaktır.

•SKDM uygulama takvimi aşamalı geçiş dönemi 1 Ekim 2023-31 Aralık 2025 raporlama veri toplama dönemi olarak belirlenmiş, ana uygulama dönemi mali yükümlülük 1 Ocak 2026 itibariyle başlayacaktır.

•Gömülü emisyonların hesaplanmasında, karmaşık ürünlerin emisyon hesaplamasında ara girdilerin üretiminden kaynaklanan emisyonlar da hesaba katılacak ve üretim sürecinde tüketilen ara girdilerin üretimi sırasında oluşan emisyonlar da raporlanacaktır.

•Geçiş döneminde tüm ürünler için hem doğrudan hem de dolaylı emisyonların hesaplanarak raporlanmasına başlanacaktır.

•Doğrulama için, geçiş döneminde emisyon verilerinin doğrulanması ihtiyacı bulunmamaktadır.

•2026 yılında başlayacak olan ana uygulama dönemi için gerçekleşen emisyon verilerinin akredite bir doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulanması gerekecektir.

•Akreditasyon ve emisyon doğrulama süreçleri ayrı bir uygulama yönetmeliği ile düzenlenecektir.

•İkincil mevzuatla düzenlenecek hususlar; Gömülü emisyonların ölçüm ve raporlama esasları, ve raporlama rehberlerini içermektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığı AB SDKM Bilgilendirme sunumuna erişebilmek için tıklayınız.

Haber kaynağı: T.C. Ticaret Bakanlığı