Bizden ve Dünyadan Haberler

AB KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMA DİREKTİFİ

Avrupa Birliği 2014 yılında yayımlamış olduğu Finansal Olmayan Raporlama Direktifini (NFRD) revize ederek 2022 yılı sonunda Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifini (CSRD) yayımlamıştır. Bu direktif ile çevresel, sosyal ve yönetim konusunda güvenilir bilgiler verilmesini sağlayacaktır. NFRD kapsamında halihazırda rapor yayımlamak zorunda olan 500’den fazla çalışanlı şirketler 1 Ocak 2024, zorunluluğu olmayan ve 250’den fazla çalışanı olan şirketler ise 1 Ocak 2025 yılında, KOBİ’ler ise 1 Ocak 2026 yılında kurumsal sürdürülebilirlik raporlama direktifi kapsamında uygulamalara başlayacaktır. Avrupa Birliği sınırları içerisinde önemli faaliyetleri bulunan üçüncü ülke girişimlerinin de çevresel ve sosyal katkıları olduğundan ilgili bilgileri sağlamaları istenmektedir. Birlik topraklarında küçük/orta/büyük bir iştiraki ya da 40 milyon Euro üzeri net ciroya sahip şubesi bulunan ve 150 milyon Euro üzeri net ciroya sahip olan üçüncü ülke girişimleri raporlamaya tabi olacaktır. Üçüncü ülke şubelerinin olması ve büyük/küçük/orta işletme olması durumda kapsam dahilindedir. Bu nedenle sürdürülebilirlik raporu yayınlamaları gerekmektedir. İştirak ve ortakların ilgili bilgileri üçüncü ülkelerinden sağlayamaması durumunda Komisyona bildirecektir. Üçüncü ülke girişimcilerince hazırlanan sürdürülebilirlik raporlarının listesi Komisyon tarafından yayınlanarak kamuya açık hale gelecektir. İlgili bilgilendirilmelerin zamanında olması için Avrupa Birliği’nin Haziran 2023 sonunda sürdürülebilirlik raporlama standartlarını onaylaması beklenmektedir.

14 Aralık 2022 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi:

EU Corporate Sustainability Reporting Directive