Bizden ve Dünyadan Haberler

CBAM BEYAN SAHİBİ PORTALI KILAVUZU YAYINLANDI!

Raporlama yükümlülüğü bulunan beyan sahiplerinin bilgilendirilmesi adına CBAM Beyan Sahibi Portalı (CBAM Trader Portal) kullanımına ilişkin talimatlar içeren Uygulama Kullanım Kılavuzu yayınlanmıştır.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) Beyan Portalı, CBAM Geçiş Sistemi’ndeki üç aylık raporlarının yönetilmesi ve yüklenmesi için raporlama yapan beyan sahiplerine sunulan arayüzdür.

Bir CBAM raporlaması yapan beyan sahibi, gerekirse birden fazla ithalatçı için rapor sunabilir. CBAM Beyan Portalına internet tarayıcıları kullanılarak erişilebilmektedir. CBAM Beyan Portalı’nın UUM&DS (Uniform User Management and Digital Signatures) sistemine kayıtlı beyan sahipleri tarafından kullanılmasına izin verilmektedir. Ticari ya da teknik sorunların oluşması durumunda ilgili Ulusal Yetkili İdare Hizmet Masası ile iletişime geçilmesi gerektiği belirtilmiştir.

CBAM Beyan Portalı’nın ana sayfasında Üç Aylık Raporlarım, Tesisler, İşletmeciler, İthalatçılarım, Profil Bilgilerim olmak üzere 5 bölüme yer verilmiştir.

Üç aylık raporlarım kısmında yılın üç aylık dönemleri için CBAM raporunun yüklenmiş veya yüklenmemiş olma durumu yer almaktadır. Bir CBAM raporu mevcutsa beyan sahibi bunu görüntüleyebilecektir. CBAM raporu oluşturulmamışsa ve raporlama dönemi CBAM raporlarının gönderimine açıksa, raporlama yapan beyan sahibi raporunu oluşturabilecek veya rapor dosyasını yükleyebilecektir. Tesisler bölümünde beyan sahibi, tesislerinin kaydını görebilmektedir. Tesislerin kaydının düzenlenmesi bu kısımdan yapılacaktır. Tesis kayıtlarının işletmecilerin kaydının yapıldıktan sonra yapılması tavsiye edilmektedir. İşletmeciler bölümünde beyan sahibi işletmecilerin kayıtlarını görüntüleyebilmekte ve düzenleyebilmektedir. İthalatçılarım bölümünde dolaylı gümrük temsilcisi olarak görev alan raporlama yapan beyan sahipleri, ithalatçılarının listesini görebilmektedir. İthalatçıların profili ve ithal edilen ürünleri görüntüleyebileceklerdir. Profil bilgilerim bölümünde oturum açan kullanıcının bilgileri ve raporlama yapan beyan sahiplerinin bilgileri görüntülenebilmektedir.

Üçüncü taraf ülkelerdeki üretim tesislerinin bilgilerinin CBAM Sistemi’nde saklanabilecektir. İşletmecilerin bilgilerinin “İşletmecilerin Kaydı” bölümüne kaydedilmesi önerilmektedir, böylece bir rapor oluşturulurken ilgili bilgiler kolaylıkla -önceden- doldurulabilecektir.

Raporların doldurulması konusunda iki yöntem belirlenmiştir. Bu yöntemlerden biri Beyan Sahibi Portalı’nın kullanıcı ara yüzü kullanımı iken diğer yöntem ise ZIP dosyasına sıkıştırılmış halde ilgili eklerle birlikte XML formatında raporu içeren bir dosyanın yüklenmesi olacaktır.

CBAM üç aylık rapor yapısı üç ana bölümden oluşmaktadır:

“Rapor Başlığı” kısmında CBAM raporlama yapan beyan sahibi ve raporlama dönemine ilişkin temel bilgiler girilir.

“CBAM İthal Eşyalar” bölümünde raporlama döneminde ithal edilen CBAM ürünlerinin kodlarıyla beraber miktarları, menşe ülkeleri ve ithalat alanlarına ilişkin bilgiler CN koduna göre gruplanmış olarak beyan edilir.

“Ürün (Eşya) Emisyonları” bölümünde CO2 emisyonlarına ilişkin veriler ve her bir CBAM ürününün üretilmesi için emisyon belirleyici parametreler, destekleyici belgelerle birlikte, tesis başına ve üretim yöntemi başına olacak şekilde beyan edilir.

Bir rapor oluşturulduktan sonra, hazırlanma aşamasındayken içerik taslak olarak kaydedilebilecektir. Gereken sıklıkta taslak kaydetme özelliği bulunurken, taslak silme fonksiyonu da bulunmaktadır.

SKDM ile ilgili danışmanlık ve daha fazlası için bize ulaşınız.