Bizden ve Dünyadan Haberler

AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI VAKIF FONU İLE DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR ENERJİSİNİ DESTEKLEME PROJESİNE İLİŞKİN HİBE ANLAŞMASI ONAYLANDI.

Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD arasında imzalanan Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektörü Programı Faz IV-Deniz Üstü Rüzgar Enerjisini Destekleme Projesine ilişkin Hibe Anlaşması onaylandı. Anlaşma Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anlaşmada Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan fonlar ile kurulan Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Vakıf Fonu’nun idareci sıfatıyla Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası yer almaktadır. Banka’nın projeye 7 milyon 976 bin 838 Euro’ya kadar hibe desteğinde bulunacağı belirtilmiştir. Hibe ödemelerinin kapanış tarihi olarak 31 Mayıs 2025 olarak belirlenmiştir. Hibenin finansmanı Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Vakıf Fonu tarafından sağlanacaktır.

Projenin amacı seçilen sahalarda riskleri yok etmek, kurumsal kapasiteleri güçlendirmek ve Türkiye’nin deniz üstü rüzgar enerjisi üretimine yönelik yatırım potansiyelini geliştirilmesine yardımcı olmak olarak ifade edilmiştir. Proje kapsamında planlanan çalışmalar 3 bölüme ayrılmıştır. Deniz üst rüzgar enerjisi saha geliştirme çalışmaları, çevresel ve sosyal kısıt analizi ve teknik, yasal, ekonomik analizler ve kapasite geliştirme olarak çalışma kapsamları belirlenmiştir. Proje çalışmaları her takvim yılının altı aylık dönemlerini kapsayacak şekilde proje raporları ile sunulacaktır.