Bizden ve Dünyadan Haberler

TAKSONOMİ ÇERÇEVE DOKÜMANI YAYIMLANDI!

Haber Tarihi:08.09.2023

Taksonomi Çerçeve Dokümanı T.C. İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından yayımlandı!

2021 yılında yeşil dönüşümün desteklenmesini sağlamak adına oluşturulmuş Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilir olması için nitelikleri belirleyecek ulusal taksonomi mevzuatı hazırlanmaktadır. Hazırlıkların en güncel aşamasında yayınlanan çerçeve doküman ile taksonomi geliştirme sürecine ilişkin öncelikler ve zaman çizelgesi belirtilmiştir.

İlgili dokümana erişmek için tıklayınız.