Bizden ve Dünyadan Haberler

SKDM’NİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE POTANSİYEL ETKİLERİ ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

T.C. İklim Değişikliği Başkanlığı ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliği ile hazırlanmış olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının Türkiye Ekonomisine Potansiyel Etkileri çalışması tamamlandı.

Çalışmaya göre Türkiye, yerel bir ETS uygulayarak SKDM’nin ekonomik etkilerini azaltabilir ve ulusal sera gazı emisyonlarını maliyet etkin bir şekilde azaltabilir. Böylece Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın Türkiye’nin ihracat hacmini azaltmasının önüne geçilebilir.

İlgili çalışmaya erişmek için tıklayınız.