Bizden ve Dünyadan Haberler

ORTA VADELİ PROGRAM (2024-2026) YAYIMLANDI!

Haber Tarihi: 18.09.2023

“Orta Vadeli Program (2024-2026)” T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI tarafından yayımlandı. Programda afet yönetimi, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm konularında hedefler ve politikalara da yer verildi.

Yeşil dönüşüm kapsamında  verilen politika ve tedbirlerde AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına uyumlu Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi hukuki altyapısının tamamlanacağı, Yeşil Mutabakat Eylem Planının güncelleneceği, ulusal taksonominin oluşturulacağı bildirilmiştir.

İlgili dokümana erişmek için: Orta Vadeli Programlar