Bizden ve Dünyadan Haberler

YEŞİL DÖNÜŞÜMDE ÖZEL SEKTÖRE TÜBİTAK DESTEĞİ ARTIYOR

Haber Tarihi: 11.12.2023

Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda, özel sektörün yeşil dönüşüme yönelik ürün veya süreç geliştirme faaliyetleri desteklenerek Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlanacaktır. TÜBİTAK-TEYDEB tarafından yürütülen 1801 kodlu Sanayi Ar-Ge Projeleri İçin Geri Ödemeli ve Hibe Destek Programı, bu amaçla başlatılmıştır. Program kapsamında, TÜBİTAK, hibe desteği yanında geri ödemeli destek mekanizmasını da devreye alacaktır.

TÜBİTAK, 1832 ve 1833 kodlu 2 yeni çağrıyı 8 Aralık 2023 itibariyle başlatmıştır ve yakın zamanda başlayacak 1831 kodlu çağrı için niyet beyanları almaya başlamıştır.

Bu çağrılar kısaca şu şekildedir:

1833 – SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı: Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan SAYEM Yeşil Dönüşüm çağrısı, destek süresi en fazla 36 ay ve konsorsiyum bütçesi en fazla 300.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Konsorsiyumlar, büyük veya orta ölçekli bir yürütücü kuruluş, bir Ar-Ge/Tasarım Merkezi, bir KOBİ ve bir kamu kurumunu içermelidir. Araştırma kurumlarına %100 hibe destek sağlanacakken, sermaye şirketlerine faizsiz geri ödemeli destek sunulacaktır. Destek oranları büyük ölçekli şirketler için %70, KOBİ’ler için %80, deprem bölgesindeki KOBİ’ler için ise %90 olarak belirlenmiştir.

1832 – Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı: Bu çağrı, firmaların yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik prototiplerin ticarileşme öncesi faaliyetlerini desteklemektedir. KOBİ ve büyük ölçekli kuruluşların başvurabileceği çağrı, destek süresi en fazla 24 ay ve proje bütçesi üst limiti mikro/küçük ölçekli firmalar için 7.500.000 TL, orta ölçekli firmalar için 12.000.000 TL, büyük ölçekli firmalar için ise 22.500.000 TL olarak belirlenmiştir. Sermaye şirketlerine %50’si geri ödenmek üzere faizsiz geri ödemeli destek sağlanacaktır. Destek oranları büyük ölçekli şirketler için %70, KOBİ’ler için %80, deprem bölgesindeki KOBİ’ler için %90’dır.

Bu çağrılara TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi – PRODİS üzerinden elektronik başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca, TÜBİTAK, 2024 yılı içerisinde 1832 kodlu 3 yeni çağrı ve 1833 kodlu 2 yeni SAYEM çağrısını planlamaktadır.

1831 – Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı – Niyet Beyanı: Bu çağrı, KOBİ’lerin yeşil dönüşüme uyum sağlamak için alacakları teknik yardım hizmetlerini kapsamaktadır. TÜBİTAK, akredite edilmiş uzman kuruluşlardan alınacak hizmetin %90’ını hibe destek olarak karşılayacaktır. Destek süresi 6 ay olup, proje bütçesi üst limiti 210.000 TL’dir. Bu hizmetler, yeşil teknolojiler konusunda güncel bilgiler, analizler, çözüm önerileri ve yol haritasını içermektedir. TÜBİTAK, KOBİ’lere bu hizmeti Çözüm Ortakları aracılığıyla sunacaktır.

Bu çağrı, 2024 yılı başında sürekli açık olacak ve TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi – PRODİS üzerinden niyet beyanları alınacaktır.

TÜBİTAK, yeşil dönüşümde özel sektöre sağlanan desteklerle Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu çağrılar hakkında daha fazla bilgi ve başvuru detayları için ilgili linkleri ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak

https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/dunya-bankasi-turkiye-yesil-sanayi-projesi-kapsaminda-tubitak-cagrilari-acildi