Blog Yazıları

ALMAN TEDARİK ZİNCİRİ DURUM TESPİT YASASI (LkSG) VE TÜRK ŞİRKETLER İÇİN ÖNEMİ

11.06.2021 tarihinde yürürlüğe giren Tedarik Zincirlerinde Durum Tespiti Hakkında Yasa ile birlikte Alman şirketlere kendi tedarikçilerini temel insan hakları ve çevresel yükümlülükler açısından denetleme zorunluluğu getirildi.

– Yasaya göre en az 3000 işçi istihdam eden şirketler Ocak 2023,

– En az 1000 işçi istihdam edenler ise Ocak 2024 itibariyle sisteme dahil olacaklar.

Yasa doğrultusunda tedarikçiler doğrudan tedarikçi ve dolaylı/ara tedarikçi olmak üzere iki şekilde gruplandırılmıştır. Şirketler doğrudan tedarikçileri için ilgili süreçleri yürütecek, ara tedarikçiler ise insan haklarına dair bir tehlike görülmesi durumunda denetime katılacaktır.

Türk Şirketler Açısından Önemi

Alman şirketlerin tedarik zincirinde yer alan Türk firmaları da ilgili denetimlere tabi tutulacak, insan haklarına ve çevresel yükümlülüklere dair çeşitli belge ve taahhütlerde bulunmaları gerekecektir. Bu noktada Türk firmaların direkt tedarikçi mi yoksa ara tedarikçi mi olduklarını netleştirmeleri maruz kalacakları yaptırımlar açısından önem arz etmektedir.

Sürdürülebilirlik konusunda halihazırda çalışmalar yürüten firmalarımız çevresel ve sosyal konularda gelecek soruları yanıtlamaya hazırlıklılar. Bu yüzden sürdürülebilirlik çalışmalarını hızlandırmak, risk yönetim sistemleri kurgulamak gerekiyor. Yasaya uyumlu hale gelmeyen şirketler ihracatta tercih edilmeme ve pazar kaybı tehdidi altında. Üstelik bu yasayı Almanya özelinde görmemek gerekli; aynı yaklaşımın AB’ye yansıyarak diğer ülkelerde de yayılacağını öngörebiliriz.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından paylaşılan resmi kanuna ve kanunun Türkçe çevirisine linkten ulaşabilirsiniz.

Alman Tedarik Zincirlerinde Şirketlerin Özen Yükümlülüğü Hakkında Kanun (Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten)

Melisa Naz Kasım
Sürdürülebilirlik Danışmanı/Çevre Mühendisi