Bizden ve Dünyadan Haberler

SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI ÇALIŞMA FAALİYETLERİ SUNUSU YAPILDI!

Komisyon tarafından hazırlanan iş planında 2024 yılının 3, çeyreğinde ikincil mevzuata dair çalışmalarda SKDM sertifikalarının satışı ve yeniden satın alma koşulları, beyan sahiplerinin yetkilendirilmesine ilişkin koşullar bulunmaktadır. Doğrulayıcıların akreditasyonu, doğrulama ilkeleri ve akreditasyonlara ilişkin koşullar 2024 yılının son çeyreğinde yer almaktadır. Aşağı yönde ürünlere yönelik genişleme potansiyeli de 2024 yılının son çeyreğinde değerlendirilecektir. 2025 yılının ilk çeyreğinde Yönetmelik’te teknik değişikliklerin yapılması planlanmaktadır. 2025 yılının 2. çeyreğinde emisyonların ve beyanların hesaplanması, sertifikaların fiyatı, ücretsiz tahsisatlar için düzenlemeler üzerinde çalışılması planlanmaktadır. 2025 yılının 3. Çeyreğinde elektrik için muafiyet durumları ve Yönetmelik’te politika değişiklikleri üzerinde çalışılması planlanmaktadır. 2025 yılının son çeyreğinde az gelişmiş ülkelerde imalat sanayisinin karbonsuzlaştırılmasına katkı değerlendirilecektir.

SKDM Kayıt Sistemi’ne 1 Nisan tarihine kadar 3100 taslak raporla birlikte 15300 raporun yüklendiği görülmüştür. En çok sayıda raporun Almanya tarafından yüklendiği belirlenmiştir. Ön çıktı olarak sunulan verilerde, beyan edilen ürün miktarı sıralamasında Türkiye‘nin üstten ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Türkiye’den en çok demir çelik sektöründeki ürünlerden beyan bulunurken, ikinci sırada çimento sektörü yer almaktadır. Beyanları sırasıyla  alüminyum ve gübre sektörü takip etmektedir. Üçüncü ülkedeki işletmecilerin SKDM Kayıt Sistemi’ne erişilebilirliğine ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır.

Çalışma sunumuna erişmek için tıklayınız.