Bizden ve Dünyadan Haberler

TÜRKİYE İÇİN ÇEVRE VE İKLİM EYLEMİ ÇOK-YILLI EYLEM PROGRAMI FİNANSMAN ANLAŞMASINA 4 NO’LU DEĞİŞİKLİK

Avrupa Komisyonu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında ilk kez 26.04.2016 tarihinde karşılıklı imzalanan “TÜRKİYE İÇİN ÇEVRE VE İKLİM EYLEMİ ÇOK-YILLI EYLEM PROGRAMI FİNANSMAN ANLAŞMASI” 09.03.2023 tarihinde yapılan 4 no’lu değişiklik resmi gazetede yayınlanmıştır.

İlgili dokümana erişmek için tıklayınız.