Bizden ve Dünyadan Haberler

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 20 Nisan 2023 Tarihli ve 32169 Sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlandı. Yapılan değişiklikte “dijital dönüşüm destek programı” ve “yeşil dönüşüm destek programı” eklendi.

♦Dijital dönüşüm destek programı kapsamında teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilerek maliyet azaltımı, verimlilik ve kalite artışı, çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi sonuçlar elde etmeyi amaçlayan yatırımların desteklenmesi adına destek programı yürütülecek.

♦Yeşil dönüşüm destek programı kapsamında döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, doğal kaynakları koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımların desteklenmesi adına destek programı yürütülecek.

İlgili karara erişmek için tıklayınız.