Bizden ve Dünyadan Haberler

YEŞİL MUTABAKAT ÇALIŞMA GRUBU 2022 YILI FAALİYET RAPORU

Avrupa Birliği’nin 11 Aralık 2019 tarihinde açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı adaptasyonunun ülkemizde sağlanabilmesi için Yeşil Mutabakat Eylem Planı oluşturulmuş ve 16 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayınlanmıştır. Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın uygulanmasını takip etmek ve kapsamını geliştirebilmek adına Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu oluşturulmuştur. T.C. Ticaret Bakanlığı Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu 2022 Faaliyet Raporu’nu yayınlamıştır.

İlgili rapora erişmek için tıklayınız.