Bizden ve Dünyadan Haberler

YEŞİL OSB SERTİFİKASYONU

Yeşil Organize Sanayi Bölgesi, Dünya Bankası, tarafından desteklenen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen bir projedir. Sertifikasyon kriterleri; OSB yönetimlerinin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği alanında bünyelerindeki firmalara katkı sağlayacak şekilde gelişmesi ile OSB bünyesindeki firmaların Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve diğer uluslararası mevzuat ve standartlara adaptasyon ve yeşil finansmana erişimi kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Bu sayede de, OSB’lerin çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetim performanslarının iyileştirilmesi ve bu konuda kalıcı çözümler üretilmesini amaçlayan projeyle aynı zamanda yeşil rekabetçiliğin de artırılması hedefleniyor.

10 Nisan 2023 tarihli ve 32159 sayılı Resmi Gazete’de “ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” yayınlandı. Bu kanunun 4. Maddesine göre 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına” Yeşil OSB: Kaynak ve enerji verimliliği, yalın üretim, endüstriyel atık işbirliği ve çevreye duyarlı uygulamaları ile öne çıkan çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetimsel açıdan Bakanlıkça belirlenen kriterler çerçevesinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından sertifikalandırılan OSB’leri,” bendi eklenmiştir.

YEŞİL OSB Sertifikası Nasıl Alınır?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TSE ortak çalışmalarıyla hazırlanan Yeşil OSB Sertifikası için sanayici MEYDİB üzerinden başvuru yaparak bakanlıkça belirlenen 6 ön kriteri sağlaması gerekmektedir. Ön kriteri sağlayan adaylar; ekonomik, sosyal, yönetimsel ve çevresel olmak üzere 4 farklı kategorideki göstergeler ile değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda; platin, altın, gümüş ve bronz kategorilerinde derecelendirilerek TSE tarafından sertifikalandırılacaktır.

Kanunun detayları için: Resmi Gazete

Sertifikasyon duyuru için: TSE