Bizden ve Dünyadan Haberler

DÜNYA ÇAPINDA EMİSYON TİCARETİ 2023 RAPORU

Uluslararası Karbon Eylem Ortaklığı (ICAP) “Dünya Çapında Emisyon Ticareti” raporunu yayınladı.

Rapora göre 2023 yılı itibari ile Dünya çapında yürürlükte olan 28, gelişme sürecinde olan 8, değerlendirme sürecinde olan 12 adet emisyon ticaret sistemi bulunmaktadır. Türkiye gelişme sürecinde bulunan 8 emisyon ticaret sistemine dahildir.

Türkiye İklim Şurası toplantısında 2053 net sıfır hedefiyle uyumlu hale getirmek için 2024 yılında pilot ETS sisteminin başlatılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Türkiye’nin 2021 Yılı’nda Paris Anlaşmasını imzalamasının ardından COP27’’de 2030 için belirlenen %21 artıştan azaltım hedefinin %41’e yükseltildiği bildirilmiştir. Azaltma hedeflerine ulaşmaya yardımcı olacak karbon fiyatlandıra mekanizmalarının olası kullanımına hazırlık yapılmaktadır. Halen geliştirilmekte olan yeni İklim Yasası, gelecekteki bir ETS’nin temel özellikleri için yasal dayanak oluşturacaktır. Türkiye, AB ETS mevzuatının ulusal ETS’nin teknik özelliklerini tanımlayacak ikincil mevzuata dönüştürülmesi için Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) projesini 2024 yılında başlatmayı planlamaktadır.

Raporun tamamını okumak için; DÜNYA ÇAPINDA EMİSYON TİCARETİ