Blog Yazıları

MİMARİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Mimaride sürdürülebilirlik kavramı, enerji kaynaklarının korunumu ve minimum seviyede kullanımı, doğayla uyum içinde ve insan sağlığını önemseyen yapıları oluşturmaktan geçmektedir. Sürdürülebilir mimari, yeşil mimari veya çevresel mimari olarak da yayınlarda geçmektedir.
İnsanlık için büyük bir tehdit oluşturan doğal kaynakların tükenmesi, yakın tarihte suya ulaşmanın zor olacağını gösteriyor. Buna bağlı olarak, kaynak tüketiminin %50’lilik kısmını inşaat sektörü oluşturuyor.

Dünya genelinde kentrelere gerçekleştirilen göçlerden kaynaklı toplu konutlara olan talep artışı, inşaat sektörünün uzun yıllar revaçta olacağını gösteriyor. Dünya için bu durumun tehdit yaratmaması için sürdürülebilir mimariye geçişin hızlandırılması gerekiyor. Mimaride sürdürülebilirlik, yenilenebilir kaynaklardan enerji tüketimi ve daha yeşil bir geleceği destekliyor.
Mimaride binaların yapımında kullanılan konvansiyonel malzemeler belli bir süre sonunda verimliliğini kaybetmektedir. Ancak, sürdürülebilir mimari bu sorunu ortadan kaldırabilir. Bu açıdan gelecekte sürdürülebilirlik konusunda mimari ve inşaat sektörlerini sık sık göreceğiz.

BM Çevre Küresel Durum Raporu 2017’ye göre, inşaat ve bina enerji kullanımı %35’ten fazla ve enerjiye bağlı CO2 emisyonlarının yaklaşık olarak %40’ını oluşturmaktadır.

Mimarida sürdürülebilirliğin bir çok avantajı da bulunmaktadır. İlk etapta fayda sağlayabileceğimiz konular;

⇒Doğal kaynakların korunması ve restorasyonu,
⇒Enerji tüketiminde ve atıkların azalmasında,
⇒Hava ve su kalitesinin iyileştirilmesi, sürdürülebilir mimari ile kolaylaşacaktır.

Referans: https://www.barker-associates.co.uk/service/architecture/what-is-sustainable-architecture/

Ecehan Kocaman
Çevre Mühendisi