Bizden ve Dünyadan Haberler

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI VE GÜVENCE DENETİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

Haber Tarihi: 02.06.2023

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu – KGK  6102 ve 660 Sayılı Kanunlar ile sürdürülebilirlik raporlama standartlarını ve güvence denetimi standartlarını yayımlama, AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifinde de göz önüne alınan güvence denetim yapısını oluşturma yetkilerine sahip olmuştur.

KGK bünyesinde kurulan Sürdürülebilirlik Standartları Dairesi Başkanlığı sürdürülebilirlik raporlama standartlarını mevzuatımıza kazandırmak adına çalışmalara başlamıştır.

Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu’nun (ISSB) hazırlamış olduğu UFRS S1 Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler (taslak) ile UFRS S2 İklimle İlgili Açıklamalar (taslak) standartları KGK sitesinde yayınlamıştır.

İlgili Duyuru Dosyası

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI VE GÜVENCE DENETİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

İlgili Standart Dosyaları 

KGK-Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına Dair Genel Hükümler

KGK-İklimle İlgili Açıklamalar

Referans

https://kgk.gov.tr/surdurulebilirlik