Bizden ve Dünyadan Haberler

2023 TÜRKİYE İKLİM AZALTIM POLİTİKALARI RAPORU YAYINLANDI!

Haber Tarihi: 29.05.2023

Mayıs 2023 tarihinde Uluslararası Para Fonu olan IMF Türkiye iklim azaltım politikaları hakkındaki çalışmasını yayınladı.

1,5°C hedefine uyum sağlamak adına emisyonlarda bir düşüş yaşanması gerekmektedir. Mevcut ulusal hedefler ile 2019 seviyesine göre yalnızca %13 emisyon azaltımı sağlanabilmektedir. Bu durum hedeflere ulaşmayı mümkün kılmamaktadır. Bu nedenle yeni politikalar çıkarılması gerekmektedir.

Türkiye Ulusal Katkı Beyanı ile belirlediği stratejisinde kısa vadeli hedefler ile uzun vadeli hedeflerini destelemek, emisyon ticaret sistemi gibi bir karbon fiyatlandırma yapısı kurmak, kömür kullanımını azaltarak yenilenebilir enerjiye geçiş, ulaşımda elektrikli araçların kullanılması gibi destekleyici politikaları gibi önemli unsurlardan bahsetmiştir. Ek olarak kişi başına düşen emisyonlara bakıldığında Türkiye ortalamada bulunmaktadır.

IMF’nin Türkiye azaltım politikaları için bazı önerileri şu şekildedir;

⇒2053 net sıfır hedefine ulaşmak için yaklaşık 300 milyon ton sera gazı emisyonu ile 2030 yılı hedefi belirlenmelidir.
⇒2030 yılına kadar emisyon ton başına 75 ABD Dolarına yükselen kademeli bir karbon fiyatlandırma uygulanmalıdır.
⇒Karbon fiyatlandırma ile elde edilen gelirler ile işgücü vergilerinde azalma ve düşük gelirli hanelere yardım için kullanılmalıdır.
⇒Enerji yoğun ve ticarete açık sektörlerde rekabet gücünü korumak adına sınırda karbon düzenlemesi göz önüne alınmalıdır.
⇒Sanayide ve firmalar için enerji ihtiyacında teşvikler, indirimler değerlendirilmelidir.
⇒Elektrikli araçların yaygınlaşması için araç vergi sisteminde indirimler yapılarak teşvik edilmelidir.
⇒Enerji tasarruflu cihazlarda ve binaların enerji tasarruflu binalar olarak yenilenmesinde indirimler yapılarak kamu teşvik edilmelidir.
⇒Maden, tarım ve ormancılık sektörlerinde dolaylı emisyonları ücretlendirmeyi değerlendirmelidir.

Daha fazlası için tıklayınız.