Blog Yazıları

Z KUŞAĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA

Müşterilerin alışveriş ve satın alma alışkanlıklarında sürdürülebilirlik beyanları gün geçtikçe önem kazanıyor. First Insight’ın Amerika’da yürüttüğü bir çalışmaya göre özellikle Z kuşağı (Gen Z) diğer kuşaklara göre sürdürülebilirlik uygulamalarını özellikle dikkate alıyor. Yeni nesiller alışveriş yaparken dünyaya zarar vermeyen ve bunu şeffaf bir şekilde beyan eden ürünlere yöneliyor, markalardan sürdürülebilirlik taahhütlerini duymak istiyorlar. Son yıllarda yapılan çalışmalar gösteriyor ki özellikle Z kuşağının tüketim alışkanlıklarında sürdürülebilirliğin, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin, doğa dostu ürünlerin etkisi büyük. Yakın gelecekte sosyal ve çevresel beklentileri karşılamayan perakende markalarının ise özellikle Z jenerasyonu tarafından tercih olmaktan çıkacağı öngörülüyor. Günümüzde de dünya çapında çeşitli markaların sürdürülebilir olmayan faaliyetleri yüzünden toplu protestolara maruz kaldığı ve itibar kaybettiğini sıklıkla duyuyoruz.

Z Kuşağı: Sürdürülebilir Nesil

Z Kuşağı müşterilerinin büyük çoğunluğu sürdürülebilir markaları satın almayı tercih ediyor ve sürdürülebilir ürünlere yüzde 10 daha fazla ücret ödemeyi kabul edilebilir görüyor. Araştırma, Y Kuşağı ile birlikte Z Kuşağının satın alma kararı verirken kişisel, sosyal ve çevresel değerleri odağa alma olasılığının yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmaya konu olan yaş grupları şu şekilde sıralanmış:

  • Gelenekseller veya Sessiz Kuşak- Silent Generation (1928-1945)

  • Baby Boomers (1946-1964)

  • X Kuşağı- Generation X (1965-1979)

  • Y Kuşağı- Millennials (1980-1994)

  • Z Kuşağı- Generation Z (1995-2012)

Araştırma sonuçlarına göre ankete katılan Z ve Y kuşağı katılımcıların %62’si, X kuşağı katılımcıların %54’ü sürdürülebilir markalardan alışveriş yapmayı tercih ediyor.

Z kuşağı katılımcıların %73’ü, Y kuşağının ise %68’i sürdürülebilir üretilen ürünlere daha fazla ücret ödemeyi kabul ediyor. Bu da yeni nesillerin satın alma alışkanlıkları içinde kritik bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. Yine Z kuşağı katılımcıların %54’ü ise %10’dan fazla ödeme yapmayı kabul edeceklerini belirtmişler.

Anket sonuçlarına göre yeni nesiller dünyayı ve insan haklarını gözeterek üretim yapan markaları tercih ediyor. Anket katılımcılarında en ileri yaş grubu olan Silent Generation (1928-1945) ise Baby Boomer olarak adlandırılan (1946-1964) yaş grubuna göre satın alımlarda sürdürülebilirlik konusunda daha bilinçli tercihlerde bulunduğunu belirtmiş. Satın alma tercihinde bulunurken ESG (çevre, sosyal, yönetişim) konusunu en az dikkate alan grup ise Baby Boomers.

İş Dünyasını Z Kuşağı Dönüştürüyor

Kuşağın talepleri doğrultusunda iş dünyasında, yerel yönetimlerde ve hatta küresel ölçekte karar alıcıların düşüncelerinde dönüşümlere tanıklık ediyoruz. Doğa dostu ürünlere yönelim, sivil toplum, çevre, adalet gibi konularda hassasiyet taşıyan yeni neslin tüketim alışkanlıkları ve beklentileri iş dünyasını dönüştürüyor. Bu yüzden global markaların ajandalarında sürdürülebilik öne çıkarken, şirketler kurumsal yönetim anlayışı ve vizyonlarını sürdürülebilirlik çerçevesinde yeniliyor ve güncele adapte oluyor.

İlgili araştırmaya  ulaşmak için: https://www.firstinsight.com/white-papers-posts/gen-z-shoppers-demand-sustainability

Grafikler için: Z Kuşağı ve Satın Alma – Tüketim Alışkanlıkları – Sustainable Future

Melisa Naz KASIM
Sürdürülebilirlik Danışmanı / Çevre Mühendisi