Blog Yazıları

AB UYUM POLİTİKASINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER VE TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ

Avrupa Komisyonu tarafından 11 Aralık 2019’da açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa’nın 2050 yılına kadar iklim açısından nötr hale gelen ilk kıta olması için hedeflerin belirlendiği bir anlaşmadır. Bu anlaşma kapsamında kurulan AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ise iklim değişikliği ile mücadele politikasının temel taşı olarak görülen sera gazı emisyonları ile mücadele için önemli bir oluşumdur. 30 Haziran 2021’de Komisyon tarafından kabul edilen Avrupa İklim Yasası ile emisyonları 2030 yılına kadar 1990 yılındaki seviyelere kıyasla en az %55 oranında azaltmayı planlamaktadır. AB Uyum Politikası kapsamında bazı projeler finanse edilmektedir.

Avrupa Komisyonu’nun İklim Değişikliği için Yaptığı Düzenlemeler

12 Eylül 2022 tarihinde Avrupa Komisyonu toplanarak bazı projelere destek verdiğini açıkladı. Bu projeler arasında, AB Uyum Politikası kapsamında desteklenen, Slovenya’nın ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek amacıyla başvurulan bir proje mevcut. AB’nin 2021-2027 yılları arasındaki Uyum Politikası finansmanından 3,26 Milyar Euro destek alacak proje yatırımının detayları Slovenya ile AB Komisyonu arasında imzalanan Ortaklık Anlaşması ile belirlenmiştir. Bu Ortaklık Anlaşmaları, her AB Üyesi Devlet tarafından belirlenen strateji ve yatırım düşüncelerini AB’nin öncelik verdiği alanlar ile uyumlu olması koşulu ile gerçekleşmektedir. Slovenya ile yapılan bu Ortaklık Anlaşması; aralarında Yunanistan, Almanya, Avusturya, Finlandiya, İtalya gibi ülkelerin bulunduğu ve son olarak Romanya’nın anlaşma sağladığı 20. ülke olmuştur.

AB bu fonları ile; inovasyon ve rekabet gücünü arttırarak ülkelerin iklim risklerini azaltacak, işletmeleri döngüsel ekonomiye teşvik edecek, su kaynaklarının verimli yönetimini sağlayacak ve ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliğini koruyacağını ön görmektedir.

Yine 12 Eylül 2022 tarihinde Komisyon tarafından Romanya’nın başvurusunu yaptığı bir proje onaylandı. Proje, AB ETS kapsamında bulunan dolaylı emisyon maliyetlerini düşürmek için enerji tüketimi yoğun olan şirketlere verilmesi planlanan bir desteği kapsıyor. AB Komisyonu, Romanya’da faaliyet gösteren elektrik enerjisi tüketimi yoğun olan sektörlerin maliyetlerini kısmen karşılanacağı bu proje ile karbon kaçağı (carbon leakage) riskinin azaltılacağını ön görmektedir.

AB Komisyonu rekabet politikasından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Margrethe Vestager toplantıda, “1,5 milyar Euro’luk bu plan, Romanya’nın enerji yoğun endüstrileri için karbon kaçağı riskini azaltma isteğini destekliyor. Aynı zamanda, Yeşil Mutabakat hedeflerine uygun olarak ekonomisinin uygun maliyetli karbon azaltımına yönelik teşvikler sürdürülecek ve haksız rekabeti sınırlandırılacaktır.” şeklinde açıklama yapmıştı.

12 Eylül’de onaylanan bu projeler ve SKDM’sı incelendiğinde, Avrupa’daki üreticilerin yine Avrupa’daki tedarikçilerle çalışması için teşvik edildiği görülüyor. Avrupa’ya ihracat yapan Türkiye gibi birlik dışındaki ülkelerin, Avrupa’daki tedarikçiler ile rekabet halinde kalabilmesi için Net Sıfır Hedefi belirlemesi ve hedef doğrultusunda sera gazı azaltım çalışmalarını hızlandırması gerekmektedir.

Sustainable Future AB Uyum Stratejisi ve Türkiye
AB uyum için izlenecek stratejik yol haritası – Emisyon Azaltımı

Sustainable Future olarak bizler; sera gazı emisyonlarınızı ölçme, azaltılması için doğru stratejileri geliştirme ve uygun hedefleri belirleme konusunda hizmet vermekteyiz. Sizler de uluslararası pazarda yerinizi sağlamlaştıracak, şirketinize özgü stratejik yol haritası belirlemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Çevre Yüksek Mühendisi
İrem DOĞU